Rakentamisen Laatu RALA ry selvitti rakentamisen kosteudenhallinnan tilaa. Parannettavaa löytyy edelleen.

Rakentamisen Laatu RALA ry selvitti kolmatta kertaa rakennusalan toimijoiden kokemuksia Kuivaketju10-toimintamallista. Edelliset selvitykset ovat vuosilta 2018 ja 2019.

Kyseessä on rakennusprojektien kosteudenhallintaan kehitetty menetelmä, joka auttaa ehkäisemään jopa 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista.

Kysely toteutettiin marraskuussa 2021 erikseen kahdelle vastaajajoukolle. Rakennusvalvonnan työntekijöiltä tuli vastauksia 17 kappaletta ja Kuivaketju10-toimintamallin sähköisen järjestelmän käyttäjiltä 400.

Rakentamisen Kuivaketju10:n tunnettuudessa parannettavaa

Kyselyn mukaan Kuivaketju10 -toimintamallin tunnettuus on rakennusvalvonnan piirissä hieman kasvanut, ja 60 prosenttia vastaajista tuntee sen hyvin tai erittäin hyvin. Valvojista 54 prosenttia arvioi kuitenkin, että rakennushankkeeseen ryhtyvät tuntevat toimintamallin huonosti tai hyvin huonosti. Tarjolla olevia riskilistauksia, tehtäväkuvauksia ja ohjeistusta valvojat pitävät pääosin toimivina.

Kuivaketju10:n käyttöä tukevan sähköisen järjestelmän käyttäjistä 73 prosenttia pitää sen käyttöliittymää hyvänä tai erittäin hyvänä. Vastaajien mukaan järjestelmä tukee yhteistyötä ja lisää tietoisuutta kosteudenhallinnasta. Samalla koko toimintamallin koetaan parantavan rakentamisen laatua, helppoutta ja järjestelmällisyyttä.

Kosteudenhallinta on järkevää omaisuudenhallintaa

RALAn kyselyjen toteutuksista vastannut tutkija Juha-Matti Junnonen Tampereen Yliopistosta toteaa, että kosteushaittojen torjunnassa mennään yleisesti ottaen jatkuvasti eteenpäin.

”Kosteudenhallinnan pitäisi olla jokaisessa hankkeessa itsestäänselvyys, kuten vaikka rakenteiden lujuuteen ja kantavuuteen liittyvät asiat. Mutta on paljon tilaajan halusta ja valmiudesta kiinni, miten asioihin kiinnitetään huomiota. Tilaajalle kyse on omaisuuden hallinnasta ja siitä, mitä hän vaatii esimerkiksi suunnittelulta”, sanoo Junnonen.

Hänen mielestään kosteusasioiden ajatellaan liian helposti kuuluvan pelkästään työmaavaiheeseen, vaikka ongelmien taustat voivat liittyä myös kiinteistön suunnitteluun tai käyttöön.

”Säädösmaailmassa tähän on sikäli puututtu, että jo rakennuslupa edellyttää kosteudenhallintaselvitystä. Sen avulla tilaaja voi osoittaa omat vaatimuksensa kosteudenhallinnalle ja siten auttaa muiden osapuolten työtä.”

Lue lisää:

Maakostean lattiabetonin kuivuminen: Kolme viikkoa on liian vähän

Näin pidät kosteuden hallinnassa rakentamisen aikana

Kuivaketju10 uudistui