Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet antavat rakentamisen laadulle uudiskohteissa tyydyttävän arvosanan 7½, selviää Kiinteistöliiton uudistalokyselystä. Parannettavaa on niin rakennusyhtiöillä kuin uusien taloyhtiöiden omistajilla ja isännöitsijöillä.

Kiinteistöliitto toteutti valmistumisvuosien 2010–2021 taloyhtiöihin suunnatun ”Uudistalo-kyselyn” toukokuussa 2021. Kysely kohdistettiin Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten jäsenkuntaan. Vastauksia saatiin kaikkiaan 650, suurelta valtaosaltaan taloyhtiöiden hallituksen jäseniltä.

Uusien taloyhtiöiden hallitusten jäsenet antavat rakentamisen laadulle kouluarvosanan 7½. Jopa 23 prosenttia vastaajista antoi rakentamisen laadulle arvosanan 4–6. Suurin osa eli 35 prosenttia vastaajista arvioi rakentamisen laatua arvosanalla 8. Kouluarvosanan 9 valitsi 18 prosenttia vastaajista.

Pääkaupunkiseudulla uudisrakentamisen laatu arvioitiin muuta maata matalammaksi arvosanalla 7+. Pääkaupunkiseudulla vain 11 prosenttia vastaajista antoi kouluarvosanaksi 9.

Takuukorjaukset kesken liian monella

Edelleenkin vain kolmannes vuosina 2015–2021 valmistuneista taloyhtiöistä kertoi, että yhtiö on rakennustyön aikana käyttänyt ostajien valitsemaa tarkkailijaa. Ne, joilla tarkkailija oli ollut käytössä, olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä ja suosittivat tarkkailijan käyttämistä. Ne, jotka eivät olleet valinneet tarkkailijaa, harmittelivat asiaan jälkikäteen.

Rakennusaikaiset takuukorjaukset on saatu sovittua ja hoidettua 38 prosentilla vuosina 2010-2014 valmistuneissa taloyhtiöissä, selviää kyselyn vastauksista. Takuukorjausprosessit ovat kuitenkin edelleen kesken noin puolella tämän ikäluokan yhtiöistä. Vasta neljäsosalla rakennusaikaiset takuukorjaukset on sovittu ja hoidettu.

Rakentamisen 10-vuotisvastuista vuosina 2010–2014 valmistuneissa taloyhtiöissä perustajaosakas eli rakennusurakoitsija on neljäsosassa korjannut reklamoidut virheet, ja 40 prosentissa korjaukset ovat vielä kesken.

Talotekniikan merkitys kasvanut viime vuosina

Kyselyn avoimissa vastauksissa moni vastaaja toi esiin perinteisiä rakennustyön toteutuksen reklamaatioita ja niistä aiheutuneita riitatilanteita. Perinteisten rakenneteknisten asioiden rinnalle on tullut yhä enemmän talotekniikkaan liittyviä kysymyksiä, jotka vaativat myös ostajilta uudistaloissa merkittävää vaivannäköä ja panostamista, jotta rakentamisen vastuiden ja suunnitelman mukaisuus voidaan varmistaa.

”Talotekniikan, kuten esimerkiksi ilmanvaihdon ja lukituksen toimivuus edellyttää laitteiden asennusten lisäksi monien tukipalveluiden ja ohjelmistojen toimivuutta, mikä myös pitää uuden hallinnon omalla työllään varmistaa”, arvioi kyselyn tuloksia Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Riidat uudiskohteiden toteutuneesta laadusta voivat olla hyvin pitkiä. Kriittisissä palautteissa korostuivat esimerkiksi jähmeys reklamointien vastaanottamisessa ja hidas reagointi, nihkeä asioiden toimeenpano ja pitkään kestävät neuvottelut.

Lue lisää:

Tekoäly tuo tehokkuusloikan rakentamiseen 

Julkista rakentamista ohjataan puurakentamiseen