Sähköinen rakentamisen lupa-asiointi on lisääntynyt viime vuosina ympäri Suomen. Yli 150 kuntaa on jo siirtynyt käyttämään Lupapisteen sähköistä hakemuspalvelua. 20 kuntaa on parhaillaan avaamassa palvelun.

Rakennuslupien hakeminen on ollut pitkään hankala prosessi. Paperiseen rakennuslupaan on tarvittu useita liitteitä, lausuntoja ja piirustuksia. Jos luvan saamisen kannalta oleellinen paperi on puuttunut, on prosessi viivästynyt entisestään.

Viime vuosina rakentamisen lupa-asiointi on sähköistynyt vauhdilla ympäri Suomen ja yli 150 kuntaa on ottanut käyttöön Lupapisteen sähköisen hakemuspalvelun. Lupapisteen kautta saa lisäksi neuvontapalvelua lähes kaikista Suomen kunnista.

Digitalisaation johdosta luvanhakija ei ole sidoksissa tiukkoihin virastoaikoihin tai yksittäiseen paikkakuntaan, ja rakennushanke voidaan valmistella alusta loppuun rakennuttajan, suunnittelijoiden ja viranomaisen yhteistyönä. Hakemuksesta muodostuu sähköinen työtila, jossa hankkeen tietoja voi täydentää yhdessä eri osapuolten kanssa.

Mikkelin Asuntomessujen rakentajat mukana

Mikkelissä Lupapiste on helpottanut tämän vuoden Asuntomessujen tarkkaan aikataulutettuja rakentamishankkeita. Suunnittelua ja rakennuslupaa varten tarvittavat lähtötietoaineistot tallennettiin luvanhakijoita varten valmiiksi Lupapisteeseen helpottamaan ja nopeuttamaan lupaprosessia.

Mikkelin kaupunki on tehnyt jopa maastomallinnukset valmiiksi rakentajille. Aiemmin asiakas olisi joutunut tilaamaan tonttikartat mittaus ja kiinteistöt -yksiköstä, ja vesi- ja viemäriliitoslausunnot ja katusuunnitelmakorot yhdyskuntatekniikan puolelta.

Mikkelin kaupungin johtavan rakennustarkastajan Sari Valjakan mielestä Lupapiste-palvelun parhaita puolia on, että kaikki luvat on helposti ja nopeasti löydettävissä yhdestä järjestelmästä.

”Jos asiakkaalla on lupahakemuksesta kysyttävää, lupa löytyy järjestelmästä heti, ja asioiden hoitaminen nopeutuu huomattavasti. Hakija voi jättää kysymyksensä lupapisteen keskustelukenttään myös kirjallisena. Viranomaisenkin kannalta on helpompaa, että luvat löytyvät digitaalisena samasta paikasta ja kysymykset tallentuvat samaan järjestelmään. Asuntomessujen kaltaisessa isossa projektissa pääsee tarkastelemaan kaikkia lupia samanaikaisesti, ja näkee helposti, miten kokonaisuus lähtee rakentumaan”, Valjakka summaa.

Evoltan operoima Lupapiste on yhdessä ympäristöministeriön kanssa kehitetty palvelu rakentamisen lupien sähköiseen asiointiin.