Rakentamisen ja remonttien laadusta nousee riitoja, joista oikeusasteeseen menneet taistelut ovat usein pitkiä ja kalliita. Riitoja kannattaa yrittää ratkoa ulkopuolisen asiantuntijan avulla jo ennen kuin ne kärjistyvät.

Rakentamisen tai remontin laatua koskevat oikeustaistelut ovat tyypillisesti pitkiä ja kalliita. Kustannukset voivat niissä nousta helposti useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

Riitoja aiheuttavat usein rakentamisen laatuun liittyvät ongelmat, joita ei tilaajan ja työn suorittajan välillä pystytä ratkomaan. Varsinkin tilanteet, joissa rakentamisen ongelmat vaikuttavat merkittävästi asumismukavuuteen tai jopa turvallisuuteen, eivät pitkittyessään ole kenenkään eduksi.

Puolueeton näkemys rakentamisen riitoihin

Apua riitojen selvittelyyn voi hakea usealta taholta. Yksi keinoista on käyttää erimielisyyksien ilmetessä puolueetonta Keskuskauppakamarin hyväksymää tavarantarkastaja.

Keskuskauppakamarin tilastojen mukaan vuonna 2020 tehtiin lähes 270 tavarantarkastusta rakentamiseen tai remontointiin liittyen ja lisäksi 38 kiinteistön kuntotarkastusta.

Tavarantarkastuksessa puolueeton HTT-tavarantarkastaja perehtyy tapaukseen paikan päällä, kuulee molempia osapuolia ja laatii määrämuotoisen, yksityiskohtaisen ja perustellun tarkastuskertomuksen. Tavarantarkastajat ovat keskittyneet asiantuntemuksensa puitteissa erilaisiin tarkastuskohteisiin. Esimerkiksi rakentamiseen erikoistuneista tavarantarkastajista osa on keskittynyt pelkästään sähkötekniikkaan ja osa esimerkiksi sisäilmaselvityksiin.

Tarkastajien toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta.

”Ensisijainen keino on aina reklamoida urakoitsijalle ja pyrkiä sopimaan erimielisyys esimerkiksi ehdottamalla virheiden korjaamista tai rahallista korvausta”, neuvoo Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

”Mikäli reklamaatio ei johda tyydyttävään ratkaisuun, kannattaa ehdottaa tavarantarkastajan käyttöä ja myös tarkastuskustannusten jakamista. Mikäli ratkaisua riitaan hakee kuluttajariitalautakunnasta, myös tässä tapauksessa puolueettoman asiantuntijan lausunto on yleensä tarpeen. Kanteen nostamisen tulisi olla vasta viimeinen keino, sillä oikeudenkäynnit maksavat paljon ja kestävät tyypillisesti kauan”, sanoo Harju.

Lue lisää:

Riitely lämpöpumpusta sai ratkaisun korkeimmassa oikeudessa