Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä RAKSU arvioi koko rakentamisen tuotannon vähenevän tänä vuonna 0,5-2,5 prosenttia.

Rakentamisen alan keskeisistä viranomaisista ja järjestöjen edustajista koostuva RAKSU-suhdanneryhmä avioi rakentamisen vähenevän meillä seuraavan kahden vuoden aikana. Rakentamisen tuotanto nousi vielä vuonna 2018 noin 3,5 prosenttiin. Vähennystä arvioidaan tänä vuonna olevan 0,5-2,5 prosenttia ja edelleen 1,5-3,5 prosenttia vuonna 2020.

Raksun arvioiden mukaan Suomessa aletaan tänä vuonna rakentaa 37 000 – 39 000 asuntoa. Vuonna 2020 aloituksia tehdään arvion mukaan useita tuhansia vähemmän. Viime vuonna uusia asuntoja alettiin rakentaa ennätyksellisen paljon: noin 44 000 – 45 000 uutta asuntoa.

Uudistalorakentaminen vähenee vuonna 2019. Rakennuslupakuutiot vähenivät viime vuonna noin 10 prosentilla vuodentakaisesta. Uusia rakennushankkeita käynnistyi kohtuullisen paljon lähes vuoden 2018
loppuun asti, joten rakennettavaa kantaa on vuoden 2019 alussa paljon.

Nousua korjausrakentamisessa

Valoa näkyy kuitenkin korjausrakentamisessa, jonka määrän arvioidaan kasvaneen vuonna 2018 noin prosentilla ja kasvavan edelleen tänä vuonna noin 1,5 prosenttia. Asuinrakennusten korjaaminen lisääntyy voimakkaammin kuin muiden rakennusten korjaaminen.

Maa- ja vesirakentaminen vähenee kuluvana vuonna 2-3 prosenttia, kun hallituksen kärkihankeinvestoinnit päättyvät hallituskauden päättyessä. Suuria infrahankkeita on kuitenkin meneillään: muun muassa Länsimetron
kakkosvaihe ja Raide-Jokerin rakentaminen pääkaupunkiseudulla alkanee vuonna 2019.

RAKSU-ryhmä arvioi talon-, infrastruktuurin- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta.