Helsingin Kalasatamassa kauppakeskus Redin katolla oleva Puistokansi Bryga on valittu Vuoden 2019 Ympäristörakenteeksi. Yleisölle avoin puisto on Suomen oloissa uutta tulevaisuude kaupunkirakentamista.

Kauppakeskus Redin katolla sijaitseva Bryga on päivisin avoinna oleva puisto. Sinne pääsee kauppakeskuksesta hissillä ja ulkokautta kaarevia portaita pitkin. Itäväylältä sinne johtaa jalankulku- ja pyöräily-yhteys.

Avaralla alueella on runsaasti eri-ikäisille sopivia toimintoja. Päivisin avoinna olevaan puistoon voi tulla hengähtämään merellisiin maisemiin. Bryga on osa Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy:n suunnittelemaa Kalasataman keskeisten ulkotilojen sarjaa.

Puiston itäpäässä on kiveyksillä ja asfalttikummulla jäsennelty tapahtuma-aukio. Puiston keskellä on istutusten ja puutasojen rajaama hiekkatekonurmikenttä. Leikkipaikalla voi kiipeillä, keinua ja tasapainoilla. Kaikkein pienimmille on oma aidattu leikkialue.

Hulevedet hyötykäyttöön

Puisto- ja pihakansille on suunniteltu veden reitit eli kulkureitit, jotka polveilevat liikesuuntaa korostavien maastokumpujen välissä. Oleskelu- ja leikkialueet asettuvat kasvillisuuskumpujen lomaan. Oleskelualueiden kivipinnat muistuttavat rantakallioita, leikkipaikkojen turva-alustapinnat matalia rantaniittyjä. Pääreitin varrella on rantaheinikkoa ja kivien rytmittämiä tulvareittejä.

Puistokannen pinta-alasta noin 35 % on kasvillisuutta, ja sinne on istutettu yli 50 kasvilajia. Ne ovat merenrannan ja saariston lajeja, jotka kestävät paikan vaativia kasvuolosuhteita.

Korkeat teräsrakenteiset pergolat toimivat köynnösistutusten tukirakenteina ja antavat näkö- ja tuulensuojaa. Koko kannen alueelle on asennettu hulevesien keräilykennosto. Vettä viivytetään, tasataan kosteusolosuhteita ja hyödynnetään hulevesiä alueen kasvillisuuden käyttöön.

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristökokonaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö. Brygan suunnittelu on vaatinut pitkäjänteistä ja tiivistä yhteistyötä eri suunnittelualojen, rakennuttajan ja kaupungin eri tahojen kesken. Palkinto jaettiin nyt 29. kerran.

Kilpailun  järjestävät Betoniteollisuus ry, KIVI ry ja Puutarhaliitto ry. Kunniakirjat saivat SRV Rakennus Oy, Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy, Arkkitehtitoimisto Helin & Co Oy, Lighting Design Collective Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Sitowise Oy, Puutarhapalvelu Hannonen Oy, Terrawise Oy.