K-Raudan mielestä vuoden 2018 kolme remontointiin ja asumiseen liittyvää kuuminta trendiä ovat tuunailu, muunneltavat kodit ja vastuullisuus. Tuunailu säilyy edelleen digielämän vastavoimana, elämäntilanteen mukaan muuttuvat kodit kasvattavat suosiotaan ja tietoisuus vastuullisista valinnoista lisääntyy remontoijien keskuudessa.

Tuunailu ja omilla käsillä tekeminen

Lisääntyvän digitaalisuuden vastavoimana kasvaa edelleen tuunailun merkitys. Omilla käsillä tekeminen, tulosten näkeminen heti ja halu oppia uusia taitoja tekevät maker-trendistä erittäin voimakkaan. Digiaika myös tukee trendin voittokulkua: inspiraatiota neuleohjeista puutöihin ja pyörän korjausvinkkeihin haetaan ja jaetaan sosiaalisessa mediassa.

”Usein tuunailussa on kunnianhimoiset, unohtumaisillaan olevaa kulttuuriperinnettä säilyttävät tavoitteet. Maker-henkisen sisustajan käsissä monien mielestä turhan vanha ja kulunut tavara voi saada uuden mahdollisuuden. Esimerkiksi entisöintiin sopivat kalkkimaalit, jotka saavat maalatun pinnan näyttämään patinoituneelta, ovat tuunaajien suosikkeja,” kuvailee Päivi Laitinen-Slotte, K-Raudan Visual Manager.

Muunneltavat kodit

Kodin pitää muuntautua asukkaan tarpeiden mukaan. Tihentyvä kaupunkirakenne on nostanut esiin pienten kotien tarpeen. Toisaalta kodissa halutaan asua entistä pidempään ja sen pitää olla toimiva myös seniori-ikäisenä.

Kaupungin palvelujen läheisyydessä sijaitsevien miniasuntojen asukkaat nojautuvat yhteisöihinsä ja syövät useammin ulkona, joten kotien keittiötarpeet saattavat vaihdella hyvin kompaktista hieman paremmin varusteltuun. Pienten kotien asukkaiden prioriteetit ovat itse valittuja: työrauha, hyvälaatuinen uni, nopeat liikenneyhteydet ja työ -tai opiskelupaikan välitön läheisyys. Sisustaminen heijastaa vahvasti asukkaan prioriteetteja.

”Pieneen kotiin voi virittää levollisen tunnelman kiinnostavien materiaalien avulla. Kekseliäät akustiikkaratkaisut ja liukuovet helpottavat tilojen käyttöä päivän tapahtumien mukaan. Lasi on hyvä, tilan tuntua ja valoa antava materiaali pieniin koteihin”, kertoo Laitinen-Slotte.

Kodin on oltava muokattavissa moniin tarpeisiin. Tulevaisuudessa ikääntyvät ihmiset pystyvät asumaan kotonaan pidempään. Kotihoito lisää tilojen ja välineiden vaatimustasoa, mutta kodin halutaan edelleen näyttävän kodilta. Fiksut apuvälineet mahdollistavat esteettömän suunnittelun ja materiaalivalinnoissa painotetaan kestävyyttä ja helppohoitoisuutta.

Remontoinnin vastuullisuus

Kuluttajan kasvanut tietoisuus vastuullisuudesta näkyy valinnoissa aikaisempaa selvemmin. Siivouspäivä, 100tavaraa ja useat eri kierrätystempaukset tukevat osallistavaa ja vastuullista kulttuuria. Vastuuntunto ulottuu sosiaalisesta vastuusta taloudellisiin valintoihin. Tavaraa hankitaan tarpeeseen, mutta sen on oltava myös kestävää ja vastuullisesti tuotettua.

Korjausvelan purkaminen vanhoilla asuinalueilla on myös vastuullista. Sen avulla voidaan säästää käyttökelpoisia rakenteita ja parantaa energiatehokkuutta.

”Remontoinnin vastuullisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Remonttivalinnoilla voidaan myös vähentää kokonaiskulutusta esimerkiksi vettä säästävän vesikalusteen avulla”, kertoo Laitinen-Slotte.