Korkein oikeus antoi viime viikon perjantaina ratkaisun yhtiön ja osakkaan välisessä ilmalämpöpumppukiistassa osakkaan hyväksi.

Taloyhtiöt ja osakkaat kiistelevät usein siitä, saako omalle parvekkeelle asentaa asuntoa viilentävän ilmalämpöpumpun. Lain tulkinta on ollut tähän asti selvästi taloyhtiön puolella, ja yhtiöillä on ollut käytännössä oikeus kieltää ilmalämpöpumpun asentaminen parvekkeille ilman perusteluja.

Nyt asiassa on tapahtunut linjamuutos. Korkein oikeus antoi viime viikolla ratkaisun yhtiön ja osakkaan välisessä ilmalämpöpumppukiistassa osakkaan hyväksi.

”Korkein oikeus linjasi ratkaisussaan, että osakkaalla oli oikeus asentaa ilmalämpöpumppu omalle parvekkeelleen, vaikka asennus edellytti yhtiön vastuulla olevan seinärakenteen poraamista. Nyt taloyhtiöt eivät voi enää ilman asianmukaisia perusteita kieltää tämän tyyppisiä muutostöitä parvekkeella”, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama.

Muutostyöoikeus ei ole itsestäänselvyys

Tehty ratkaisu perustui siihen, että asunto ja parveke muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, vaikka niiden välissä on yhtiön vastuulle kuuluva ulkoseinä. Asennus ei myöskään aiheuttanut kohtuutonta haittaa taloyhtiölle suhteessa osakkaan saamaan hyötyyn.

Oikeuden mukaan asennus oli tehty muun muassa huolellisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen, joten perusteita muutostyön kieltämiseen ei ollut.

Korkeimman oikeuden ratkaisu ei silti tarkoita, että osakkaan oikeus muutostöihin olisi itsestäänselvyys. Esimerkiksi parvekkeiden kohdalla muutostyöoikeutta rajoittaa se, miten muutos vaikuttaa kiinteistön ulkonäköön tai taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluviin rakennuksen osiin.

”Muutostyöstä aiheutuvia haittoja ja hyötyjä on harkittava aina tapauskohtaisesti. Taloyhtiöllä on edelleen mahdollisuus asettaa ehtoja tai jopa kieltää muutostyö, jos muutokset vaikuttavat esimerkiksi julkisivun ulkonäköön tai asentaminen ei ole teknisesti mahdollista rakennusta vahingoittamatta.”

Isännöitsijän tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että osakas toimittaa kaikki tarvittavat tiedot hallituksen päätöksentekoa varten. Isännöitsijän kuuluu myös varmistaa, että yhtiö asettaa muutostyölle sellaiset ehdot, joilla varmistetaan oikea asennustapa juuri kyseisessä rakennuksessa.

”Isännöitsijän kannattaa tarvittaessa käyttää päätöksenteon tukena esimerkiksi teknistä asiantuntijaa, kun arvioidaan asennuksen mahdollisuutta yksittäistapauksessa. Puitteet ilmalämpöpumppujen asentamiseen ovat hyvin erilaiset tiiviisti rakennetussa, vanhassa kantakaupungissa ja uudella, väljemmin rakennetulla asuinalueella”, Valkama huomauttaa.

Lue lisää:

Ilmalämpöpumpun etäojaimella uutta puhtia ikääntyvälle ilmalämpöpumpulle

Ilmalämpöpumppua ei voi asentaa taloyhtiössä omin luvin