Sähköautojen latausinfran avustuksiin on tulossa useita muutoksia vuonna 2022. Kiinteistöliitto on huolissaan avustukseen varattujen rahojen riittämisestä.

Sähköautojen latausinfra-avustusta myönnetään asuinrakennuksille jatkossakin. Vuosille 2022 ja 2023 on vuosittain varattu avustusmäärärahaa 8,5 miljoona euroa. Tavoitteena on, että avustuksella toteutettava järjestelmä palvelee taloyhtiötä vielä 20 vuoden kuluttuakin, kun suurin osa autoista vaatii latausta.

Vuoden 2022 määrärahasta avustusta myönnetään kaikille hankkeille 35 % päätöksellä avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista. Lisäksi avustettaville kustannuksille tulee latausvalmiuskohtainen yläraja, joka on 4 000 euroa. Sen ylittävät kustannukset eivät vaikuta avustuksen määrään.

Esimerkiksi kymmenen latausvalmiuden hanke, joka maksaa 52 000 euroa, saa avustusta 14 000 euroa. Vastaavasti  kymmenen latausvalmiuden hanke, jossa kulut ovat 28 000 euroa, saa avustusta 9 800 euroa.

Avustuksiin oikeuttaa vain 11 kW tehoa tukeva latauslaite

Jatkossa jokaiselta hankkeelta vaaditaan kaapeloinnin osalta 11 kW kolmivaiheisen lataustehon käyttömahdollisuus kaikilla latauspaikoilla. Muu sähköjärjestelmä voidaan toteuttaa hakijan tarpeen mukaan.

Jatkossa vain 11 kW tehoa tukeva tyypin 2-koskettimella varustetut latauslaitteet ovat avustuskelpoisia. Tämä koskee myös aiemmin myöntävän avustuspäätöksen suko-koskettimellisten hankkeiden toteutukseen saaneiden jälkihankintoja.

Hakijat voivat jaksottaa latausinfrainvestoinnin tarpeen mukaan mutta kuitenkin niin, että jokaisessa osatoteutuksessa valmistuu vähintään viisi toiminnallista latausvalmiutta.

Alle viiden autopaikan taloyhtiöt voivat jatkossa saada avustusta, jos ne toteuttavat kerralla latausvalmiuden kaikille autopaikoilleen.

Nämä tiedot perustuvat hallituksen esitykseen ja ovat vahvistamattomia, muutokset ovat mahdollisia. ARA julkaisee sähköautojen latausinfran avustuksesta uuden päivitetyn hakuohjeen joulukuussa 2021 tai viimeistään heti vuoden 2022 alussa

Riittävätkö rahat?

Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARAn arvion mukaan loppuvuoden 2021 aikana avustuksiin tarvittaisiin vielä 3,0–3,5 miljoonaa euroa, jotta rahat riittäisivät kaikille tämän vuoden aikana tukihakemuksensa jättäville. Tänä vuonna avustuskelpoiset hankkeet eivät saisi enää tukea ensi vuoden ehdoilla.

”Nyt vaarana on siis se, että vielä tänä vuonna hakemuksensa jättävät taloyhtiöt saavatkin avustusta ensi vuoden ehtojen mukaan eli vähemmän kuin ovat suunnitelmissaan varautuneet saamaan, ja osa taloyhtiöistä ei saisi avustusta ollenkaan. Tämä aiheuttaa huomattavia vaikeuksia vireillä oleville sähköautojen latauspistehankkeille”, toteaa Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen.

Kiinteistöliitto esittää, että valmisteilla olevaan valtion neljänteen lisätalousarvioon otettaisiin 3,5 miljoonan euron lisämääräraha asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen tai vuoden 2022 talousarvioesityksen perusteluita muuttettaisiin niin, että vuonna 2021 ARAlle jätettyihin avustushakemuksiin sovellettaisiin vuoden 2021 avustusehtoja. Lisäksi vuodelle 2022 varattavaa määrärahaa tulisi Kiinteistönliiton mukaan korottaa 3,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää:

Sähköistyksen kartoitus kertoo sähköauton latauspisteiden ratkaisut ja kustannukset

Sähköauton lataus omakotitalossa