eristeet

Routaeristeiden tehtävä on tärkeä, sillä niiden on kyettävä pitämään talon perustusten alla oleva maa routimattomana. Routaeristyksen merkitys korostuu entisestään rakennusten energiatalouden parantuessa. Oli siis korkea aika selvittää, kuinka laadukkaita routaeristykseen soveltuvat tuotteet ovat. Vallalla tuntuu olevan etenkin EPS-levyistä käsitys: ”sitä samaa tavaraa ne kaikki ovat”. Tutkimusten valossa asia ei ole näin yksinkertainen. EPS-sarjassa kunnialla vertailurupeaman läpäisi – katsantokannasta riippuen – yksi tai kaksi tuotetta. Sen sijaan XPS-sarjassa kaikki levyt osoittautuivat asiallisiksi.

Vertailutuotteiksi valittiin EPS-puolella eniten myydyimmän 120 Routa -tuoteluokan levyt. XPS-eristeissä päädyttiin puolestaan 300-luokkaan. XPS-nimistössä ei erikseen ole mainintaa tuotteen sopivuudesta routaeristyskäyttöön. Levyjen tuotetiedoissa ja mitoituslaskennassa kyseinen käyttötarkoitus on kuitenkin vahvasti mukana.

Levypaksuudeksi valittiin molemmissa tuoteryhmissä 50 millimetriä. EPS-levyjä hankittiin aina kokonainen kymmenen levyn pakkaus. XPS-tuotteita ostettiin hankintapisteen myyntikäytännöistä ja tuotepakkauksesta riippuen joko koko paketti tai vähintään neljän levyn nippu. XPS-levyt olivat yhdenmukaisuuden vuoksi kaikki puoliponttisia.

Vertailulevyt hankittiin tavan mukaan yllätysostoina. Hankintapaikkoina olivat pääkaupunkiseudun ja Lahden alueen rautamarketit sekä rakennustarvikeliikkeet. Ruukin levyt noudettiin kuitenkin Parkanosta, sillä tuotetta ei hankintakierroksen aikaan ollut saatavana etelämpää.

Hankinnat tehtiin maaliskuun lopulla. Pieniä poikkeamia lukuun ottamatta EPS- ja XPS-tuotteiden hintataso oli tällöin varsin yhtenäinen. XPS-levyjen neliöhinta oli karkeasti laskien kaksinkertainen EPS-routalevyihin verrattuna.

Mitään erityistä markkina-aluejakoa tuotteilla ei vaikuttanut olevan. Edes rautamarketketjuilla ei näyttänyt olevan yhteistä linjaa EPS- ja XPS-valmistajista. EPS-tuotteissa neljä ja XPS-levyissä kaksi valmistajaa nousi eteläisessä Suomessa kuitenkin selviksi valtamerkeiksi.

EPS-laadussa huolestuttavia tuloksia

Työmaapuheissa ja rakentajien suosimilla nettipalstoilla taitetaan välillä kiivaasta sanan peistä siitä, kumpaan tuoteryhmään kuuluvia solupolystyreenituotteita kannattaisi routaeristykseen käyttää. Osa pitää XPS:n antamaa lisälujuutta hintaeron arvoisena lisänä. Toisten mielestä kyse on vedätyksestä, jolla rahastetaan hyväuskoisia rakentajia.

Tuotteiden laadun mahdollisiin merkkikohtaisiin eroihin ei sen sijaan kinastelussa juurikaan puututa. Vallalla tuntuu olevan etenkin EPS-levyistä käsitys: ”sitä samaa tavaraa ne kaikki ovat”. Tutkimusten valossa asia ei ole näin yksinkertainen.

Onneksi niin, sillä markkinoilta löytyy myös laadukkaita EPS-levyjä. Valitettavasti vain aivan liian harvalta valmistajalta. EPS-sarjassa kunnialla vertailurupeaman läpäisi – katsantokannasta riippuen – yksi tai kaksi tuotetta. Sen sijaan XPS-sarjassa kaikki levyt osoittautuivat asiallisiksi.

Se, että kaikista EPS-markkinoiden suurissa tuotemerkeistä löytyi joko vakavia puutteita tai laadun yleistaso oli heikko, vetää väistämättä mietteliääksi. Asia ei selity sillä, että EPS ja XPS ovat eri tuotteita. Varmaa sen sijaan on, että niille rakentajille, jotka ovat pelanneet niin sanotusti varman päälle valitsemalla XPS-eristeen, tuskin tämän vertailun jälkeen enää nauretaan.

Mutta miksei edes luokituksia, joita EPS-teollisuus on ollut mukana kehittämässä, saada täyttymään? Tähän olisi syytä saada pikaisia vastauksia ja ennen kaikkea korjaus.

Rakennusten yleisen lämmöneristävyystason koko ajan parantuessa myös routaeristeiltä vaaditaan parempaa toimivuutta. Lipsumiseen ei suomalaisella EPS-eristeteollisuudella luulisi olevan varaa.

Lue vertailustamme tarkemmin TM Rakennusmaailman numerosta 8/11, joka ilmestyi 21.9.