Varsinais-suomalainen Rusko on Omakotiliiton selvityksen mukaan Suomen pientalomyönteisin kunta. Kunnan asukkaiden, rakentajien ja talotoimittajien mielestä Rusko on erityisesti asumisen ja rakentamisen kannalta pientaloasukkaalle myönteisin paikka elää, asua ja rakentaa.

Omakotitaloliiton yhdessä Hirsitaloteollisuuden ja Pientaloteollisuuden kanssa tekemän selvityksen parhaan kunnan palkinto jaettiin Oma Koti -messuilla tänään lauantaina. Kunta sai kiitosta erityisesti rakennuslupien ja -määräyksien osalta. Selvitys tehtiin nyt toista kertaa. Viime vuonna palkinnon vei Siilinjärvi.

Ruskolaiset tyytyväisiä rakennusvalvontaan

Ruskolaiset saavat mielestään kuntansa rakennusvalvonnasta hyviä neuvoja. He myös pitävät rakennus- ja muiden lupien hakemista kunnassa sujuvana ja helppona. Kuntalaisten mielestä heidän omaa kuntaansa markkinoidaan vetovoimaisena asuinpaikkana, kunnassa kaavoitetaan riittävästi omakotitontteja ja niiden sijaintia palvelujen lähellä pidetään hyvänä.

Toisaalta ruskolaiset, kuten muutkin suomalaiset, löytävät moitittavaa sähkön siirtomaksuista. kehitettävää olisi myös Ruskon kunnan infrassa. Kuntalaiset haluavat tiestön ja eritysesti kevyenliikenteen väylien kunnon ja ylläpidon parantamista. Samoin laajakaistayhteyksien toimivuutta ja hinnoittelua tulisi pientaloasukkaille parantaa.

Ruskon Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Seppo Torikka uskoo tyytyväisyyden juontavan pitkäjänteiseen työhön.

”Ruskoa on pitkään kehitetty päämäärätietoisesti ja pitkäjänteisesti pientaloasumista suosivaksi. Rusko on myös hyödyntänyt sijaintinsa Turun naapurissa erinomaisesti ja saanut todella hyvän maineen seudulla omakotiasumista suunnittelevien, varsinkin lapsiperheiden keskuudessa. Palaute Ruskon kunnan asukkailta ja rakentamista suunnittelevilta on ollut todella hyvää. Kunnan omakotiyhdistykset ovat pyrkineet aktiivisesti vaikuttamaan tähän myönteiseen kehitykseen”, Torikka toteaa.

Kiitosta kuntien viestinnälle, kritiikkiä asumismenoille

Tämän vuotiseen kyselyyn pientalomyönteisimmästä kunnasta osallistui yli 2700 asukasta, rakentajaa ja talotoimittajaa ympäri Suomea. Yleisesti kuntalaiset olivat tyytyväisiä kuntansa viestintään ja tiedottamiseen: kuntaa markkinoidaan vetovoimaisena asuinpaikkana.

Kritiikki kohdistuu jälleen asumismenoihin. Kuntalaiset tuovat jatkuvasti esiin erityisesti sähkön siirtomaksujen ja kiinteistöverojen kohtuuttomuuden. Myös vesimaksujen kalleus tulee voimakkaasti esille selvityksestä. Lisäksi kehityskohteeksi nousee useimmiten myös teiden ja kevyenliikenteenvälien kunto, liikenneinfrasta tulee pitää parempaa huolta.