Sadevesi on ilmainen luonnonvara, joka kannattaa käyttää hyödyksi resurssiviisaasti. Apua sadevesien hyödyntämiseen tontilla saa maisemasuunnittelijalta.

Hulevesiksi kutsutaan sade- ja sulamisvesiä, jotka johtuvat pois katoilta ja muilta vastaavilta tiiviiltä pinnoilta. Perinteisesti vedet on ohjattu suorinta tietä putkiin ja viemäreihin. Hulevedet kuuluvat hulevesiviemäriin, mutta löytyy myös alueita, jossa hulevedet päätyvät jätevesi- tai sekaviemäriin. Tämä on ongelmallista, koska rankkasateella jätevesiviemärit voivat tulvia ja syntyy ylivuotoa vesistöihin ja joskus myös kiinteistöjen kellareihin.

Jätevesipuhdistamolle päätyvä viileä vähäravinteinen hulevesi on myrkkyä hajottajabakteereille ja puhdistuksen tulos alenee jopa kuukausien ajaksi. Isomman vesimäärän käsittely tuottaa jatkuvia kustannuksia, kuluttaa kemikaaleja ja sähköä, ja tämä kaikki näkyy viimein kuluttajan vesilaskussa.

Hulevedet hoidetaan siellä missä ne syntyvät

Hulevesiohjeistuksessa lähdetään siitä, että vedet hoidetaan ja käsitellään siellä, missä ne syntyvät. Jokainen on vastuussa vesistään. Hallitsematon vesi voi olla uhkana rakenteille ja maaperän vakaudelle.

Rinnepaikoilla vettynyt sitomaton maa voi saada aikaan ikäviä yllätyksiä. Maisemasuunnittelijat ry muistuttaa, että tontin maaperän laadusta ja kerroksellisuudesta sekä veden kulkeutumisesta maaperässä on hyvä olla perillä, jotta vedet voidaan hallita aiheuttamatta ongelmia rakennusten perustuksille.

Hulevesi on arvokas resurssi ennen kuin se ohjataan kunnalliseen hulevesijärjestelmään. Hajautettu, jokaisen kiinteistön omistajan vastuulla oleva hulevesien hallinta on tärkeää. Kun viivyttää tai imeyttää hulevesiä, paranee maaperän vesitalous ja laajemman tulvan vaara pienenee.Heikosti läpäisevällä maaperällä veden imeytyminen jää vähäisemmäksi, mutta viivytys ja veden hyödyntäminen kannattaa kuitenkin tehdä.

Hyödynnä sadevesi

Hulevettä voi hyödyntää monella tavalla. Kosteampi alue pihassa voi toimia uusien kasvi- ja eliölajien asuinympäristönä. Viivytyspainanne parantaa maaperän vesitaloutta ja luo vehreyttä pihalle. Monilajinen kerroksellinen kasvillisuus luo viihtyisyyttä, sitoo hiilidioksidia ja antaa elämän edellytyksiä eläinmaailman edustajille.

Jokainen hyödynnetty hulevesilitra tuo säästöä ja pienentää vesijohtovedellä tapahtuvan kastelun tarvetta.  Yksi suuri koivu voi käyttää hellepäivänä tuhat litraa vettä, joten ei ihme, jos nurmikko välillä kellastuu.

Maisemasuunnittelijat suosittelevat koivun juuristoalueella ahomansikkaa, joka tuottaa iloa vehreällä lehdistöllä, kukilla ja maistuvilla marjoilla.

Kastelua varten kattovesiä voi varastoida piha-altaan lisäksi kasteluvesikaivoihin, ja samalla pienenee vesilasku.

Lue lisää:

Hyödynnä sadevedet puutarhassa

Puutarhaharrastajan helppo sadevesijärjestelmä

Nikkaroi pihaan sadevesijärjestelmä