Sähköautojen latausmahdollisuutta mietitään nyt monissa taloyhtiöissä. Rivitaloyhtiössä latausmahdollisuuteen päätettiin panostaa jo ennen kuin yksikään osakas oli sähköautoa ehtinyt hankkia.

Keväästä 2021 alkaen uuden tai laajamittaisesti korjattavan asuinrakennuksen yhteyteen on asennettava latauspistevalmius jokaista pysäköintipaikkaa varten, jos pysäköintipaikkoja on enemmän kuin neljä. ARA myöntää avustuksia asuinrakennuksen omistaville yhteisöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmien muutoksiin

As. Oy Erämiehentie on 25 asunnon vuonna 1980 valmistunut kangasalalainen rivitaloyhtiö, jossa energiatehokkuus ja tulevaisuuteen varautuminen on otettu jo pitkään huomioon. Energiaremontti toteutettiin yhtiössä vuonna 2014, kun öljyltä siirryttiin maa- ja aurinkolämpöön. Kiinteistössä on 90 kW:n maalämpöjärjestelmä, 4 000 litran varaajat sekä 30 m2 aurinkokeräimiä. Käyttövedestä auringolla lämpenee noin 67 %. Hankkeen takaisinmaksuajaksi on laskettu 11 vuotta.

Samana vuonna energiaremontin kanssa yhtiössä mietittiin myös, mitä olemassa olevien lämmitystolppien kanssa kannattaisi tehdä. Yhtiössä on 29 yhtiön hallinnassa ja osakkailla vuokralla olevaa lämmitettävää autopaikkaa. Niiden tekniikka oli jo vanhentunutta ja kaapelointi riittämätön. Kun se oli jopa tapauksessa kuitenkin uudistettava, yhtiössä päätettiin saman tien selvittää, mitä sähköautojen latausmahdollisuuteen investoiminen maksaisi, vaikka yhdelläkään osakkaista ei ollut harkinnassakaan sähköautojen hankkiminen.

Hallituksen puheenjohtaja Jarno Kuokkanen kertoo, että prosessi oli lopulta varsin helppo. Jo energiaremontistakin voi päätellä, että yhtiö on varsin edistyksellinen eikä päätöksistä ole tapana riidellä. Lämmitystolppien uusimishankkeeseen liittyvään selvittelyyn kului kuitenkin aikaa vuoden verran.

”Lähinnä siksi, että hanke tahtoi jäädä samaan aikaan käynnissä olevan energiaremontin jalkoihin”, Jarno Kuokkanen naurahtaa.

Jarno Kuokkanen kertoo, että uudelta järjestelmältä edellytettiin etälukumahdollisuutta ja toivottiin mahdollisuutta rajoittaa käyttöaikaa.

”Aikaisemmin autot olivat lämmityksessä usein läpi yön. Näin voisimme säästää myös sähköä.”

Valinta kohdistui Tamperelaisen IGL-Technologies Oy:n eTolppiin.

”Niitä voi käyttää sellaisenaan, mutta sähköauton latausmahdollisuus on helppo ottaa käyttöön, jos joku osakas sähköauton hankkii”, Jarno Kuokkanen sanoo.

”Latauksesta ryhdytään vain laskuttamaan käytön mukaan.”

eTolppia hankittiin 17. Päätös yhtiökokouksessa oli yksimielinen.

Kokonaisuutena hanke tuli maksamaan kaapelointeineen ja työkustannuksineen noin 10 000 €. Jarno Kuokkasen mukaan normaalit lämmitystolpat olisivat tulleet vain noin 300 euroa halvemmaksi kappaleelta.

”Noin 4 000 euroa korkeammalla kokonaishinnalla saimme lisää asumismukavuutta ja varauduimme myös tulevaisuuteen”, hän summaa.

Asumismukavuudenkasvua hän perustelee sillä, että auton lämmityksen voi nyt etäkäytön ansiosta ohjelmoida yöpaita päällä kotoa poistumatta.

Sähköautojen latausmahdollisuutta tekemässä

Ensin on tietysti saatava aikaan päätös tai aloitettava edes keskustelu asiasta. Monissa yhtiöissä asian kanssa on arkailtu, kun ei ole ollut varmuutta siitä, miten asian kanssa oikein pitäisi edetä. Hallituksessa on usein tekniikasta kiinnostuneita jäseniä, jotka ovat perillä asioista.

Joskus taas sähköauto saattaa olla osakkaille jo ajatuksenakin vieras.

Vuokrataloyhtiöissä päätöksentekoprosessi latauspisteiden rakentamisen suhteen on tietysti helppo. Omistaja päättää, onko muutosta kannattavaa tehdä.

Asunto-osakeyhtiössä tilanne on hieman mutkikkaampi.

Suomen Kiinteistöliiton lakimies Virpi Hienonen korostaa, että taloyhtiöiden päätösten lähtökohtana on osakkaiden yhdenvertainen kohtelu rakentamis-, ylläpito- ja käyttökustannuksia jaettaessa. Niinpä hanketta valmisteltaessa onkin tärkeää tiedustella kaikilta osakkailta kiinnostusta latauspisteisiin.

Jos kyseessä on taloyhtiön hanke, autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa ja kaikki autopaikat muutetaan latauspisteiksi, päätöksentekoon vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus. Kustannukset rakentamisesta ja ylläpidosta peritään tässä vaihtoehdossa kaikilta vastikkeessa. Sähkön maksaa käyttäjä. Sähkö kannattaa ilman muuta veloittaa mitatun kulutuksen mukaan.

Yhtiön hallinnassa oleville autopaikoille voidaan myös määritellä korkeampi autopaikkamaksu.

Autopaikoista voidaan muuttaa latauspisteiksi myös enintään sähköjärjestelmän nykyisen kapasiteetin sallima määrä. Tämän päätöksen tekemiseen riittää yksinkertainen enemmistä yhtiökokouksessa.

Osakasvähemmistön hankkeessa, jossa autopaikat ovat kuitenkin yhtiön hallinnassa, vaaditaan päätöksentekoon vähintään 2/3 enemmistö yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä. Kustannukset rakentamisesta ja ylläpidosta maksavat ne osakkaat, josta haluavat latauspisteet. Sähkön maksaa käyttäjä.

Osakkaan omassa muutoshankkeessa, jossa osakas siis hallitsee autopaikkaa, vaaditaan taloyhtiön lupa. Osakas maksaa kustannukset ja käyttäjä maksaa sähköstä mitatun kulutuksen mukaan.

Lue lisää:

Viisi vinkkiä sähköauton latauspisteen suunnitteluun

Taloyhtiöt hakevat nyt avustusta sähköauton latauspisteiden rakentamiseen

Uusien rakennusten parkkipaikoille sähköauton latausvalmius