Sähköautojen tehokkaita latauslaitteita myyntiin tammi-kesäkuussa 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Komponenttipulan uskotaan vaikuttavan loppuvuoden myyntimääriin.

Kiinteistöihin asennettavia sähköautojen latauslaitteita myytiin tammi-kesäkuussa 20 018 kappaletta, mikä on 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myynti eteni tasaista tahtia, sillä sekä ensimmäisen että toisen vuosineljänneksen myynti oli noin 10 000 laitetta, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton (STK) ylläpitämä tilasto.

Useissa peruslatauslaitteiden malleissa on kaksi latauspistettä, jotka palvelevat vierekkäisiä autopaikkoja. Alkuvuodes myydyt latauslaitteet sisälsivät yhteensä 26 493 latauspistettä, joista hidaslatauspisteitä oli 10 907 ja peruslatauspisteitä 15 586. Sekä hidaslatauspisteitä että peruslatauspisteitä myytiin 32 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kiinteistöihin asennetaan nyt 22 kW latauslaitteita

Peruslatauslaitteiden tehojakauma muuttui merkittävästi viime vuodesta. Kasvua tuli maksimiteholtaan 22 kW:n peruslatauslaitteista, joita myytiin nyt 101 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkien alempitehoisten peruslatauspisteiden (11 kW, 7,4 kW ja 3,7 kW) myyntimäärät laskivat, joidenkin osalta jopa puoleen aiemmasta.

Yksi selitys siirtymälle kohti suuritehoisempia laitteita on ARA:n asuinrakennusten latausinfra-avustus, joka edellyttää valmiutta vähintään 11 kW tehoiseen lataukseen.

”Yhä useammin valitaan 22 kW tehoinen laite, koska hintaero ei ole kovinkaan suuri. Lisäksi uusilla autoilla on kyky ottaa vastaan aiempaa suurempia tehoja, mihin taloyhtiöt näyttävät selvästikin varautuvan”, arvioi STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen.

STK:n tilasto kertoo erityisesti taloyhtiöiden ja yritysten vauhdista, jolla ne varustavat kiinteistönsä latauslaitteilla. Se ei sisällä teholatauslaitteitteiden myyntilukuja, sillä ne ovat tyypillisesti latausverkostotoimijoiden ylläpitämiä julkisia latauspisteitä liikenneasemilla ja kauppakeskuksissa.

Sähköautojen  latauspisteille eniten avustuksia Uudellamaalla

”Kiinnostus ladattaviin autoihin on kasvanut ennakoitua nopeammin. Siksi valtion tuen jatkaminen latauslaitteiden hankinnalle on yhä tärkeämpää”, Muhonen kommentoi.

Autot ovat suurimman osan vuorokaudesta kodin tai työpaikan pysäköintipaikalla, jossa lataamisen tulisi olla mahdollista.

Maakunnittain tarkasteltuna ARA on myöntänyt taloyhtiöille ylivoimaisesti eniten avustuksia Uudellamaalla, jossa 1200 hakemuksella saatiin tukea 26 000 latauspisteelle. Seuraavina ovat Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa, joissa kummassakin on hyväksytty noin 150 hakemusta kattaen 3000 latauspistettä.

Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla noin 50 hakemusta on tuonut tukea 1200 latauspisteelle. Muiden osalta on koko avustusaikana hyväksytty vain 3–28 hakemusta maakuntaa kohti.

”Nykyinen maailmantilanne on aiheuttanut komponenttipulaa, joka hidastaa ladattavien ja täyssähköautojen tuotantoa. Komponenttipulan vaikutusta näkyy jonkin verran myös latauslaitteiden vuoden toisen kvartaalin myyntiluvuissa”, Muhonen sanoo.

Lue lisää:

Sähköauton latauspisteen saa näppärästi omakotitalon pihaan

Viisi vinkkiä sähköauton latauspisteen suunnitteluun