Kotitalouksien sähkölasku kallistui neljänneksen vuonna 2021. Isoin muutos näkyy sähkölämmittäjän laskussa.

Kotitalouksien maksama sähkölasku nousi 25,1 prosenttia vuonna 2021. Nousu oli sähkölämmittäjillä vieläkin isompi, 35,3 prosenttia. Sähköenergia kallistui voimakkaasti, mutta siirtohinnat olivat viime vuoden pienessä laskussa.

Energiaviraston mukaan sähkön tukkumarkkinahintojen voimakas nousu näkyi vuoden loppupuolella etenkin sähkösopimuksen uusijoille. Uusien toistaiseksi voimassa olevien sopimusten tarjoushinnat nousivat kotitalouksille 48,3 prosenttia ja sähkölämmittäjille jopa 108,5 prosenttia. Uusien kaksivuotisten määräaikaisten sopimusten hinnat nousivat kotitalouksille 77,6 prosenttia ja sähkölämmittäjille 84 prosenttia. Myös toimitusvelvollisuushinnat nousivat jyrkästi: kotitalouksille 59,7 prosenttia ja sähkölämmittäjille 72,8 prosenttia.

Sähkön verolliset siirtohinnat laskivat kotitalouskäyttäjälle keskimäärin 0,7 prosenttia ja sähkölämmittäjälle 0,8 prosenttia. Suomen 77 verkkoyhtiöstä kolmetoista nosti ja kolmetoista laski siirtohintojaan vuoden aikana. Hintoja laskettiin 2-17 prosenttia.

Sähkölasku suuri myös muualla Euroopassa

Vuoden 2022 alusta tuli voimaan siirtohinnoittelun valvonnan muutoksia, joiden odotetaan näkyvän ensimmäisenä kaupunkialueiden asiakkaiden siirtohinnoissa. Jakeluverkkoyhtiöiden kohtuullinen tuotto laskee noin 290 miljoonaa euroa vuonna 2022, kun valvontamallia muutettiin.

Sähkön tukkumarkkinahinnat kohosivat kesän jälkeen tuntuvasti ympäri Euroopan; Suomen aluehinta nousi viime vuonna 158 prosenttia. Vuorokauden sisällä tuntihinnoissa oli suuria vaihteluja.

Syksyn jyrkän hinnannousun taustalla ovat etenkin pohjoismaisten vesivarantojen niukkuus sekä maakaasun ja kivihiilen voimakas hinnan nousu. Vuoden ajan tasaisesti kohonnut päästöoikeuden hinta nousi yhteensä 146 prosenttia.

Rajallinen siirtokapasiteetti lisäsi hintaeroja tukkumarkkinoiden tarjousalueiden välille, mutta Suomen ja Keski-Ruotsin aluehinnat olivat aiempaa yhtenäisemmät.

Energiaviraston mukaan sähkön kulutus, kotimainen tuotanto ja nettotuonti nousivat viime vuonna takaisin pandemiaa edeltäneelle tasolle. Tuontisähköllä katettiin viidennes kotimaisesta kulutuksesta, nettotuonti Venäjältä kasvoi voimakkaasti Ruotsin tuonnin vähentyessä.

Lue lisää:

Sähkömarkkinalain päivityksessä sallitaan liittyminen yhteiseen voimalaan, mutta ei jakeluverkon rakentamista