Omakotiliiton tekemä sähkön siirtomaksujen hillitsimistä vaativa kansalaisaloite on kerännyt ensimmäisen viikon aikana 20 000 nimeä.

Korkeat siirtomaksut ovat herättäneet keskustelua sähkömarkkinalain uudistamisesta lähtien. Vuonna 2013 tapahtuneen uudistuksen myötä siirtoyhtiöillä on kannuste investoida sähköverkkoihin kustannustehottomasti ja veloittaa voittoja asiakkailta, joilla ei ole mahdollisuutta kilpailuttaa tai vaihtaa jakeluverkkoyhtiötään, toteaa Omakotiliitto.

”Allekirjoitusten kertyminen kertoo, että ihmiset kokevat korkeat sähkön siirtomaksut epäoikeudenmukaisiksi ja ylisuuriksi. Kansalaisaloitteen tavoite on varmistaa, ettei monipoliasemassa oleva, perusturvaa tarjoava yritys voi kerätä ylisuuria voittojaan kansalaisten taskuista”, sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas.

Omakotiliitto vaatii käynnistämässään kansalaisaloitteessa lainsäädäntöön muutosta, joka velvoittaa yhtiöt tekemään kustannustehokkaita verkkoinvestointeja ja kohtuullistaa niiden tuottoja.

Omakotiliiton omakotiyhdistykset ovat mukana kampanjassa. Omakotiliittoon kuuluu 250 paikallisesti vaikuttavaa jäsenyhdistystä ja yhteensä 72 000 omakoti- ja rivitaloasujaa ja vapaa-ajan asukasta.

”Työ kansalaisaloitteen tunnetuksi tekemisessä on lähtenyt sosiaalisessa mediassa vauhdikkaasti käyntiin”, kiittää Tähtikunnas.

Keväällä 2020 Omakotiliiton toteuttamassa sähkönsiirtokyselyssä vastaajista 95 % vaati järeämpiä toimia sähkön siirtomaksujen kasvun pysäyttämiseksi ja oli valmis allekirjoittamaan kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteen läpimenoon tarvitaan 50 000 allekirjoitusta, jotta se etenee eduskunnan käsittelyyn.

Lue lisää:

Kuluttajaliitto: Sähkönsiirtoyritysten kohtuuttomat voitot palautettava asiakkaille