Sähköstä syttyy vuosittain Suomessa noin 2 500 sähköpaloa eli tulipaloa, johon palokunta hälytetään paikalle. Joka viides palo liittyy tavalla tai toisella keittiön lieteen.

Ikääntynyt, kulunut tai likainen sähkölaite tai -asennus voi aiheuttaa tulipalon tai tapaturman.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut Kodin sähkölaitteiston kunnossapito -oppaan, joka antaa käytännön neuvoja siihen, kuinka seurata ja ylläpitää sähkölaitteiston kuntoa.

Tukes muistuttaa, että sähkölaitteiden ja -asennusten kuntoa on tarkkailtava ja laitteistoa huollettava säännöllisesti. Havaitut viat ja puutteet on korjattava niin kotona kuin vapaa-ajan asunnossa.

”Kuluttajalla voi olla kuvitelma, että sähkölaitetta voi käyttää huoletta maailman tappiin. Todellisuudessa sähkölaitteet kuluvat käytössä ja tulevat käyttöikänsä päähän. Jos niiden kuntoa ei tarkkaile ja huolto jää tekemättä, kasvaa laitteesta aiheutuvan tulipalon riski”, toteaa ylitarkastaja Jukka Lepistö Tukesista.

Myös kiinteät sähköasennukset vaativat huoltoa ja seurantaa. Sähköasennusten osiin kertynyt pöly, lika tai kosteus lisäävät valokaaren ja sähköpalosyttymisen vaaraa. Rikkoutuneet valokatkaisijat ja pistorasioiden kannet sekä johtojen vauriot aheuttavat sähkötapaturman vaaran.

Tukesin ylitarkastaja Esko Iivonen suosittelee teettämään kodin kuntotarkastuksen sähköalan ammattilaisella asuntokaupan yhteydessä tai silloin, jos asennukset ovat iäkkäitä tai jos muuten epäilee niiden kuntoa.

”Esimerkiksi iäkkäämmissä rakennuksissa on käytössä 1950- ja 60-lukujen kangas- ja peltipäällysteisiä asennusjohtoja, jotka saattavat olla hyvin hauraita. Iäkkäät sähkökeskusten komponentit tai esimerkiksi valokatkaisijat ja pistorasiat saattavat aiheuttaa tapaturmariskin.”

Pidä puhtaana ja kunnosta huolella

Sähköstä vuosittain syttyneistä tulipaloista 950 eli noin kaksi viidestä johtuu tavalla tai toisella liedestä. Tulipalo johtuu usein siitä, että liettä on käytetty huolimattomasti tai kunnossapitoa ei ole tehty asiallisesti.

”Liesituulettimeen kertyy ajan saatossa ruoanlaitosta rasvaa ja likaa. Se pitäisi puhdistaa säännöllisesti. Liedellä syttynyt tulipalo leviää helposti liesituulettimeen, kun tuulettimen sisäpinnoille kertyneet epäpuhtaudet syttyvät palamaan”, kertoo Lepistö.

”Vanhoissa liesituulettimissa komponentit, mm. liukukytkimet, saattavat likaantua sisäpuolelta kohtalokkaasti. Vanha sähkölaite on aina riski. Jos epäilee sen kuntoa, kannattaa tarkastuttaa laite sähköalan ammattilaisella, sanoo Lepistö.

Näin vähennät sähköpalon riskiä

– Käytä sähkölaitteita oikein ja vain niille tarkoitetuissa olosuhteissa ja paikoissa.
– Noudata käyttöohjeita ja huolehdi, että laitteiden käyttöympäristö säilyy ohjeiden mukaisena.
– Huolehdi riittävästä kunnon valvonnasta ja kunnossapidosta.
– Korjauta havaitsemasi vialliset asennukset viipymättä ja huollata viallinen sähkölaite tai vaihda se uuteen.
– Muista varovaisuus sähkön kanssa, erityisesti kosteissa tiloissa ja ulkona.
– Perehdy riittävästi laitteiden ja asennusten ominaisuuksiin.
– Jätä omat viritykset tekemättä ja käytä sähkötöissä ammattilaista.