Fingrid arvioi sähköpulan riskin olevan tulevana talvena Suomessa edellisvuosien tasolla. Vaikka yhtiö arvioi sähkön riittävän kylminä pakkasjaksoina, voi lyhytkestoinen sähköpula olla mahdollinen.

Tulevan talven pakkasilla sähköpulan riski Suomessa on edellisvuosien tasolla. Sähköpula on mahdollinen, jos talvikaudella Suomea koettelee Etelä-Suomea myöten kova ja pitkäkestoinen pakkaskausi.

Fingrid arvioi sähkön tuonnin tarpeen nousevan tulevana talvena pakkaspäivänä 3 170 megawatin tasolle. Arvioidussa 15 200 megawatin huippukulutustilanteessa viidennes sähköstä tuodaan ulkomailta.

Sähkön arvioidaan riittävän kylminä pakkasjaksoina, jos sähköjärjestelmä ja markkinat toimivat odotetusti. Ennustettu sähkönkulutus pystytään kattamaan kotimaisella sähköntuotannolla ja naapurimaista saatavalla tuontisähköllä myös sähkön huippukulutustilanteessa, jolloin lähes kaikki sähköntuotanto ja tuontiyhteydet ovat täydellä käytöllä. Lyhytkestoinen sähköpula on kuitenkin mahdollinen, jos huippukulutustilanteessa tapahtuu useita merkittäviä, ennakoimattomia vikaantumisia.

Talven kulutustilanne aiempien vuosien mukainen

Vaikka viime talvi oli leuto, osui tammikuun alkuun kylmä jakso, jolloin saavutettiin talven sähkön kulutushuippu, 14 273 MWh/h. Huippu toteutui 5.1.2017 tunnilla 17 18. Viime talven kulutushuippu jäi edellisen talven kulutushuipusta, 15 105 MWh/h, joka on myös Suomen kaikkien aikojen sähkön kulutusennätys.

Fingrid on varautunut yhdessä paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden kanssa sähköpulaan. Sähköpula on hallittavissa oleva tilanne, jossa sähkönkulutusta joudutaan kuitenkin rajoittamaan. Yrityksen mukaan sähkönkulutuksen rajoitukset koskisivat hetkellisesti todennäköisimmin pientä osaa sähkönkäyttäjistä. Kotitalouskuluttajalle sähköpula tarkoittaisi korkeintaan muutaman tunnin keskeytystä sähkönjakelussa. Huippukulutustilanteessa kotitalouksien arvioidaan kuluttavan noin kolmanneksen Suomessa käytettävästä sähköstä.

Yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen sähkönsaanti pystytään turvaamaan myös sähköpulatilanteessa.