Sähkölaitteisto kestää keskimäärin 50 vuotta. Sähköremontti on nyt ajankohtainen 1960-luvulla rakennetuissa taloissa.

60-luvulla asennetut sähköt kaipaavat nyt monessa talossa päivitystä. Remontin tarvetta lisää myös kasvanut sähkökuorma. Esimerkiksi 1980-luvulla tehty sähköistys mitoitettiin paljon nykyasumista pienemmälle kuormitukselle.

Sähkölaitteiston haltija vastaa siitä, että laitteet ja asennukset ovat määräysten mukaisia. Vain rekisteröity ammattityö takaa työn ja laitteen turvallisuuden.

Jos maalaa tai tapetoi, maallikko voi lähinnä poistaa sähkökalusteiden peitelevyn tai valaisimen ja asentaa ne takaisin.

Kiinteitä sähköasennuksia saavat tehdä vain sähköturvallisuusviranomaisen eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) rekisteröimät sähköurakoitsijat. Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet täyttävät edellä mainitut ehdot. Äskettäin remonttia teettäneet tuttavat ovat yleensä hyviä tietolähteitä, kun etsii päteviä ja mukavia ammattilaisia. Löydä sähkömies -palvelusta näkee tilaajavastuulain mukaiset luotettavat kumppanit.

Sähköremontti dokumenteiksi

Luotettava sähköurakoitsija jättää asiakkaalle aina dokumentit tekemistään töistä ja vastaa asennusten turvallisuudesta. Usein kuitenkin käyttöpiirustukset puuttuvat, kun ne ovat kadonneet vaikkapa talokaupassa. Vielä useammin piirustukset ovat puutteellisia.

Jos asukas on epävarma talonsa sähköasennuksista, hän voi tilata kodin sähköistyksen kuntokartoituksen. Ammattiurakoitsijalta kuluu siihen tavallisessa pientalossa korkeintaan pari tuntia. Siinä ajassa sähköurakoitsija myös korjaa pahimmat riskit tai poistaa vaaralliset asennukset ja laitteet, kunnes ne voidaan korjata luotettavasti.

Sähköinfo Oy:n tekninen asiantuntija Matti Orrberg kehottaa kartoittamaan sähkötarpeet mahdollisimman tarkasti. Sähköistys vaikuttaa suuresti rakennuksen toimivuuteen, asumismukavuuteen, energiatalouteen ja asunnon arvoon. Sähköisiin ratkaisuihin kannattaa tutustua internetissä, messuilla ja sähkötarvikeliikkeissä.

”Kannattaa palkata osaava ammattilainen, jolla on valtuudet kaikkiin tarvittaviin töihin. Voi olla varma asennusten turvallisuudesta, eikä tarvitse maksaa kaksia kilometrikorvauksia”, hän konkretisoi.

Orrberg painottaa dokumentoinnin tärkeyttä. Asiakirjoista pitää nähdä myös sähköistysten muutokset.

Sähköremontti alkaa suunnittelusta

Kun omat tarpeet ja rahoitus ovat selvillä, edetään sähkösuunnitteluun. Se on keskeistä sähköasennusten hankinnassa, sekä uuden rakentamisessa että vanhan peruskorjaamisessa.

Sähköistyksen suunnittelu tulisi aloittaa jo, kun rakennussuunnittelija tekee rakennusteknisiä valintoja. Jos vanhaan taloon on tulossa keittiöremontti, senkin suunnittelu on järkevää aloittaa sähkösuunnitelmien tekemisellä. Kun uusii huonokuntoiset sähköt, välttyy myöhemmältä pintojen availuilta.

Hyvä rakennustapa vaatii joka huoneeseen muutaman pistorasian ja kattoon lampunpaikan. Kotona töitä tekevä tarvitsee pistorasioita, ja olohuoneen valaistus sopinee kaikille.

Muutoksessa kaikki pistorasiat varustetaan nykymääräysten mukaisesti vikavirtasuojakytkimillä. Ne katkaisevat vikatilanteissa virran selvästi herkemmin kuin sulakkeet.

Jos sähköremontti kasvattaa suuritehoisten laitteiden määrää runsaasti, sähköpääkeskus pitää vaihtaa uuteen ryhmäkeskukseen. Täysi sähköremontti ei ole täydellinen ilman tätä uusimista.

Sähköurakoitsija tuntee määräykset ja niiden mukaiset tuotteet. Esimerkiksi erilaisia valaisimia, painikkeita ja sähkörasioita on valtavasti tarjolla. Pitää tietää esimerkiksi märkätilaan soveltuvan valaisimen IP-luokka eli koteloinnin tiiviys.

Sähkötarvikkeiden laatuun ei aina voi luottaa. Sähkömiehet kertovat mieluusti, mitä tuotteita kannattaa välttää. Myös Tukes-tiedotteista saa hyvää tietoa.

Vaikka sähkösuunnittelu ei ole luvanvaraista toimintaa, suunnitelman on täytettävä sähköturvallisuuslain vaatimukset. Pientalon sähköremontit yleensä sekä suunnittelee että toteuttaa sama sähköurakoitsija tai -urakointiliike. Vaihtoehto on erillisen sähkösuunnittelijan palkkaus.

Ammattilainen muokkaa maksajan kertomista toiveista toteutuskelpoisen ja kustannusarvioon sopivan kokonaisuuden.

Suunnitelmaan on syytä paneutua ennen kuin lähettää tarjouspyynnöt sähköurakoitsijalle. Muutosten tekeminen jälkikäteen on työläs tai jopa mahdoton vaihtoehto.

Automaatiokeskukseen on kätevästi lisättävissä uusia ominaisuuksia. Vaikkapa valopisteen lisääminen onnistuu sijoittamalla uuden väyläkortin rivin jatkoksi.

Tarkasta tarjouspyynnöstä tarkka sopimus

Kun suunnitelmat ovat selvinneet, on helppo kilpailuttaa muutamia lähiseudun yrityksiä. Tarjousten vertailu helpottuu, kun tarjouspyyntö on yksiselitteinen ja sen liitteenä oleva suunnitelma riittävän yksityiskohtainen.

Sähköurakoitsijan kanssa on syytä tehdä kirjallinen sopimus, jossa yksilöidään kaikki tehtävät työt ja hankinnat. Sähköurakkaan kuuluvat yleensä työmaasähköistys, perustusmaadoitus, kytkennät, johdot, rasiat, keskukset, ohjaukset ja kytkimet, toisinaan myös valaisimet ja antennit.

Niin ikään on sovittava työn suoritusaika, mahdolliset matka- ja muut korvaukset, lisä- ja muutostöiden veloitusperusteet sekä muutosten vaikutus aikatauluun. Myös esimerkiksi matkakorvauksista on sovittava etukäteen.

Kun pyydetään tai annetaan hinta-arvio, on selvästi sanottava, onko hinta-arvio suuntaa antava, kiinteä vai enimmäishinta. Hinta-arviokin on syytä eritellä.

Hyvin laadittu sopimus auttaa erimielisyyksien selvittelyssä tai jopa ehkäisee niitä. Sähköurakoihin soveltuvia sopimuslomakkeita on ladattavissa maksutta Sähköala.fi-sivuilta.  Huolellinen tilaaja saa asiakirjoista hyvän selustan, jos esimerkiksi hinta-arvio uhkaa ylittyä.

Tarkastus ja opastus ennen käyttöä

Urakkasopimuksessa kannattaa mainita urakoitsijalle lakisääteisesti kuuluva käyttöönottotarkastus. Siinä urakoitsija varmistaa mittauksin ja silmämääräisesti, että asennukset ovat määräysten mukaisia eivätkä vaaranna kenenkään henkeä tai omaisuutta.

Nykysäädökset vaativat vikavirtasuojien lisäksi esimerkiksi viisijohdinjärjestelmiä. Ne otetaan huomioon käyttöönottotarkastuksessa. Tarkastuksessa ammattilainen mittaa sähköjärjestelmän ja sen henkilösuojausten toimivuuden asennustesterillä.

Sopimukseen on syytä kirjata myös, että urakoitsija opastaa uusien sähkölaitteiden ja -asennusten käytön. Tarkastuspöytäkirja, laitteiden käyttöohjeet ja talon piirustukset on syytä tallettaa, samoin myöhempien muutostöiden dokumentit. Talon myyntihetkellä valveutunut talonostaja arvostaa näitä asiapapereita.

Muista myös hyödyntää kotitalousvähennys. Jotta saisi hyödynnettyä kotitalousvähennyksen, urakoitsijan tiedot on löydyttävä Patentti- ja rekisterihallituksen sekä verohallinnon ylläpitämästä ennakkoperintärekisteristä (www.ytj.fi).

Lue lisää:

Sähköt kuntoon ennen kuin kärähtää