Polttopuita säilytetään edelleen usein asuinrakennuksen seinustalla, vaikka pelastuslaki sen kieltää. Miten polttopuita sitten pitäisi säilyttää? Me otimme selvää.

”Pelastuslaki määrittelee, että rakennuksen välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa esimerkiksi jätteitä tai roskia tai muuta palavaa ainesta. Turvaetäisyydeksi polttopuun säilytykselle voidaan soveltaa rakentamismääräyksistä lähtöisin olevaa kahdeksaa metriä asuinrakennuksesta, koska pelastuslaki ei etäisyyttä kerro”, sanoo Suomen pelastusalan keskusjärjestön turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino.

Leino ehdottaa, että ahtailla tonteilla säilytyspaikka voisi olla esimerkiksi palovilloilla eristetty tiivis ja lukittava laatikko tai -kaappi, joka sopii siististi vaikka pation kupeeseen.

”Markkinoilla olisi tilaa erilaisille lukittaville ja paloturvallisille puulaatikoille tai muille säilytysratkaisuille. Tuoteperheessä voisi olla erilaisia kokoja ja vaihtoehtoja. Lukittavuus on joissain kohteissa erittäin tarpeellinen ratkaisu, sillä jätekatosten tavoin puuvarastot saattavat houkutella ilkivallan tekijöitä ja tuhopolttajia.”

Leino korostaa, että mitä lähempänä taloa polttopuita säilytetään, sitä järeämpi suoja on tarpeen. Kauempana tontilla pelkkä etäisyys suojaa asuinrakennusta. Paras ratkaisu polttopuun säilytykseen on tontilla sijaitseva erillinen ja lukittava puuvarasto.

”Huonoin mahdollinen tapa säilyttää polttopuuta on pinota klapit talon tai räystään alle. Räystään alle sateensuojaan pinotut kuivat puut tekevät syttyessään nopeasti tuhoja, sillä palo ohjautuu seinää pitkin räystäälle, johon syntyy kovaa kuumuutta. Sieltä palo etenee vauhdilla yläpohjaan ja kattorakenteisiin.”

Kysy neuvoa paikkakunnan palotarkastajalta

”Vuoden alussa voimaan astunut uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta noudattelee vanhojen määräysten linjauksia, mutta ei ota kantaa siihen, miten paljon polttopuuta sisätiloissa asuinrakennuksessa saa säilyttää”, sanoo Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen palveleva palotarkastaja Jaripetri Kinnunen.

Puun säilytykseen liittyy paljon tapaus- ja kiinteistökohtaisia seikkoja sekä paikkakuntakohtaista tulkintaa. Varminta onkin kysyä neuvoa oman paikkakunnan ja asuinalueen palotarkastajalta. Polttopuun säilyttämistapa voi vaikuttaa vakuutusyhtiöiden maksamiin korvauksiin.

”Vakuutus on aina vakuutuksen ottajan ja antajan välinen sopimusasia. Paloturvallisuuden laiminlyönti on peruste evätä tai supistaa korvausta, mutta asiasta pitäisi olla näyttöä. Palon syttymissyy ja mahdollinen huolimattomuus olisi osoitettava niin, että juuri polttopuut olisivat syttymissyy. Tulkinnanvaraisuus nostaa näyttökynnystä.”

Palomääräysten mukaan helposti syttyvää materiaalia ei saa säilyttää ullakolla, kellarissa, ei rakennuksen alla eikä sen välittömässä läheisyydessä.

”Klapipino ei ole arvaamattomasti syttyvä tai leimahduksenomaisesti palava materiaali. Polttopuu on nimensä mukaan syttyvää ainesta, mutta se ei ole kuitenkaan kodin suurin paloturvariski”, toteaa Kinnunen.

Polttopuita sisälle vain parin pesällisen verran

Miten paljon klapeja sitten lopultakin uskaltaa sisätiloissa säilyttää, jos mikään laki tai määräys ei anna tarkkaa lukua? Vastaus on, että tavallisella arkijärjellä pärjää.

”Varastoinnista ei saa aiheutua vaaraa ihmisille ja eläimille. Poistumistiet on pidettävä vapaina eli puupinoja ei saa kasata kulkua ja pelastustöitä estävästi. Paras paikka asuinrakennuksessa on palo-osastoitu tila. Pieniä määriä puuta voi varastoida asuinhuoneisiin muutamaa pesällistä varten. Polttopuut on siis paras säilyttää edelleenkin niin, että ne eivät vaaranna paloturvallisuutta, mutta ylireagointiin ei ole aihetta.”

Ulkona tontilla polttopuupinon paikka ei ole palotarkastajan mukaan ainoa huomioitava eikä edes kaikkein vaarallisin asia. Kinnunen kehottaa pitämään palavan materiaalin pois rakennusten seinustoilta.

”Autotalli on nimensä mukaan tarkoitettu auton tai muiden moottoriajoneuvojen säilytykseen. Lisäksi siellä saa säilyttää esimerkiksi renkaita, vähäisiä määriä esimerkiksi nestekaasua ja autoon liittyviä tarvikkeita. Jos auto on tallissa, siellä ei siis saa säilyttää polttopuita. Jos autotalli ei ole enää alkuperäisessä käytössä, siitä voi tehdä puuvaraston. Rakennukselle haetaan käyttötarkoituksen muutos rakennuslupaviranomaiselta. Autokatos rinnastetaan autotalliin lainsäädännössä eli sitä ei nykyisessä asetuksessa ole erikseen mainittu vaan puhutaan autosuojasta”, sanoo Kinnunen.