Pihan salaojaongelmat paljastuvat keväällä lumen sulamisen myötä. Jos salaojajärjestelmä tukehtuu runsaan lumen aiheuttamaan sulamisveteen, tuloksena voi olla vesivahinko ja edessä olla kallis lasku.

Keväällä vesivahingon mahdollisuus syntyy, kun maaperässä on runsaasti lunta ja se imeytyy sulaessaan maaperään. Toinen riskin paikka on syksyllä syyssateiden aikaan.

Kiinteistöjen & Teollisuuden Prosessipuhdistus Oy:n viemärihuollon asiantuntija Jani Manni kehottaa tarkkailemaan rakennuksen ulkopuolella olevia salaojaviemäreitä.

”Nyt on viimeinen hetki varmistaa, että salaojat ovat kunnossa”, Manni kehottaa.

”Lumen sulamisesta tuleva vesi imeytyy maaperään. Jos salaojajärjestelmä ei toimi, maaperästä tuleva vesi kuormittaa rakennuksen ympäristöä, kostuttaa sokkelia ja vahingoittaa lopulta koko rakennusta.”

Mannin mukaan vakuutusyhtiöt eivät pääsääntöisesti korvaa kiinteistön ulkopuolelta tulevasta vedestä, esimerkiksi tulvasta tai rankasta sateesta aiheutuneita vahinkoja.

”Tukkeutuneet viemärit voivat nyt lumen sulaessa täyttyä nopeasti ja tulvia yli. On tärkeää tarkistaa tontilla olevat viemärit ja reagoida ajoissa, jottei vahinkoa ehdi syntymään”, Manni korostaa.

Ensiapuna vedet ohjattava pois rakennuksesta

Jos edes yhdessä salaojakaivossa pinta on normaalia korkeammalla, on se merkki siitä, että salaojien toimivuus on viallinen.

Hetkelliset rankkasateet kesällä eivät aiheuta vaaraa edellyttäen, että pintavedet on johdettu sadevesijärjestelmällä oikein pois rakennuksen ympäristöstä.

Runsaan lumipeitteen nopea sulaminen tänä keväänä on luonut otolliset olosuhteet vesivahingoille. Tapauksia on Jani Mannin mukaan ilmennyt tänä keväänä erityisen paljon, ja niitä esiintyy niin pientaloissa kuin isommissa kiinteistöissä. Ongelmat löytyvät yleensä kellarikerroksista ja sen alla sijaitsevista miinuskerroksista.

Korkein riski joutua vesivahingon uhriksi on paalutetuilla taloilla – pientaloilla, rivitaloilla ja paritaloilla.

Jos vesivahinko uhkaa kiinteistöä, on vedet ohjattava välittömästi rakennuksesta pois esimerkiksi sijoittamalla salaojakaivoon uppopumpun ja johtamalla vesi hallitusti vaikka ojaan.

”Jos se ei ole mahdollista, kannattaa heti tilata ammattilaiset apuun. Vedet imetään imuautolla, salaojat painehuuhdellaan, salaojaviemärit kuvataan ja ongelmakohdat paikannetaan”, Manni kuvailee.

Lue lisää:

Nämä seikat paljastavat salaojasi kunnon