Viime vuonna tulipaloissa kuoli alustavien tietojen mukaan 49 ihmistä. Yleisin kuolemaan johtaneen tulipalon syttymissyy on edelleen savuke.

Tulipaloissa kuoli vuoden 2019 aikana 49 ihmistä. Palokuolemien määrä on pysynyt alhaisena. Vuonna 2018 tilastoitiin 51 palokuolemaa.

Tiedot ovat peräisin pelastustoimen toimenpiderekisteristä ja perustuvat pelastuslaitosten palontutkintatietoihin. Palokuolemien lukumäärät ja tiedot tarkistetaan helmikuussa poliisin rekisteristä.

Savukkeen sytyttämä palo yleisin

Pelastusopisto näkee palokuolemien määrän laskeneen lainsäädännön ja pelastustoimen turvallisuusviestinnän avulla.

Tahallaan sytytettyjen kuolonpalojen uhreja oli vuonna 2019 vähemmän kuin vuosi sitten: uhrien määrä laski kolmestatoista kuuteen. Miehiä kuoli tulipaloissa 34, kun vastaava luku oli edellisvuonna 38. Naisia kuoli tulipalon uhreina 15, kun edellisvuotena vastaava luku oli 13. Useampiuhrisia tulipaloja oli viime vuonna viisi, kun vuonna 2018 niitä oli kaksi.

Kuolemaan johtaneiden tulipalojen syttymissyistä savuke on edelleen yleisin. Tupakka oli syynä kahteentoista tulipaloon, jossa uhri kuoli. Tahallaan sytytettyjen palojen lisäksi sähkölaitteen vikaantumisesta aiheutui kuusi palokuolemaa.

Lue lisää:

Tunnistatko nämä kodin tulipalon riskit?

Lieden käyttö on kotien suurin paloturvallisuusriski

Sähköpalo alkaa usein keittiöstä: Nämä laitteet kannattaa pitää kunnossa

Häkä on kavala tappaja