Kosteus- ja homevaurioista ja sisäilmaongelmista kärsivien asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun on tulossa avustuksia. 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla kosteus- ja homevaurioituneiden ja sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun tultaisiin myöntämään avustuksia. Hallitusohjelmassa avustuksiin esitetään 2,3 miljoonan euron vuosittaista määrärahaa.

Avustusten määrä olisi enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista. Niitä myönnettäisiin rakennuksen omistavalle asunto-osakeyhtiölle tai pientalon omistajalle. Suunniteltu avustus ei koskisi ammattimaisia toimijoita, kuten vuokrataloyhtiöitä.

Tukea korjausten tekemiseen ja kiinteistönpitoon

Avustuksilla halutaan parantaa kosteus- ja homevaurioituneissa ja sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa asuvien asemaa kannustamalla ja tukemalla omistajia rakennusten korjaamisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa.

Ympäristöministeriön mukaan esimerkiksi kuntotutkimuksen tulisi olla asumisterveysasetuksen mukaisen pätevyyden tai muun vastaavan rakennuksen kunnon tutkimiseen riittävän osaamisen ja työkokemuksen omaavan henkilön tekemä ja täyttää alalla sovittu hyvä taso.

Avustukset myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Laki on tarkoitus antaa eduskunnalle budjettilakina syksyllä 2019 ja se tulisi voimaan 1.1. 2020.