Sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksista ja perusparannusten suunnittelusta syntyviin kustannuksiin voi hakea avustusta vuoden 2020 alusta. Avustusta myöntää Asumisen rahotus ja kehittämiskeskus ARA.

Avustuksella parannetaan sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa asuvien asemaa. Omistajia kannustetaan ja tuetaan rakennusten korjaamisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Tällaisia avustettavien asuinrakennusten ja asuntojen sisäilmaongelmien aiheuttajia voivat olla kosteus- ja homevaurion lisäksi VOC- ja PAH-yhdisteet, radon ja muut haitalliset aineet.

Avustusta voi saada enintään 50 prosenttia kuntotutkimusten ja perusparannusten suunnittelun toteutuneista kustannuksista. Avustus ei kuitenkaan kata korjauksia. Se voidaan myöntää rakennuksen omistavalle yhteisölle, kuten asunto-osakeyhtiölle, tai pientalon omistajalle.

Työn tekijän pitää olla pätevä

Kuntotutkimuksessa tehdään kosteus- ja sisäilmateknisiä tutkimuksia, joiden kohteena ovat kosteusvaurioituneiksi epäillyt rakenteet sekä muut asunnon sisäilmaan mahdollisesti vaikuttavat rakenneosat, materiaalit ja tekijät, kuten ilmanvaihto. Avustus kattaa kuntotutkimuksen tekemiseen olennaisesti liittyvät kustannukset.

Avustusta voi myös saada sellaisen asunnon tai asuinrakennuksen perusparannuksen suunnitteluun, jossa on havaittu kosteus- ja homevaurio tai sisäilmaongelma.

Perusparannus on asunnon tai asuinrakennuksen korjaamista kertaluontoisilla toimenpiteillä siten, että asunnon laatutaso nousee uudenveroiseksi tai palautuu alkuperäiseksi. Avustus kattaa esimerkiksi suunnitelmien laatimisen ja katselmukset. Avustuksen ehtona on, että asunnossa tai asuinrakennuksessa on tehty kuntotutkimus.

Kuntotutkimuksen ja perusparannuksen tulee olla pätevän asiantuntijan tekemä, ja pätevyys tarkistetaan avustuksen myöntämisen yhteydessä.

Lue lisää: 

Kuntotarkastus paljasti vakavia puutteita suomalaisissa omakotitaloissa

Mikä on kuntotarkastus ja miten se eroaa kuntotutkimuksesta?

Jos kodin ilmanvaihto takkuaa, tarkista ainakin nämä