Toukokuussa julkaistu uusi Sisäilmastoluokitus 2018 sisältää tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset hyvälle sisäympäristölle. Sisäilmastoluokitus on maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen kattava järjestelmä, jonka päästöluokituksissa on nykyisin jo lähes 4 500 vähäpäästöiseksi luokiteltua M1-tuotetta.

Sisäilmastoluokitus on yhdessä rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen ja ilmanvaihtotuotteiden M1-puhtausluokituksen kanssa parantanut merkittävästi sisäilman laatua Suomessa. M1-luokkaan kuuluvista materiaaleista haihtuu erittäin vähän yhdisteitä huonetilaan; merkintä edellyttää hyväksytyn testauslaboratorion suorittamia mittauksia muun muassa haihtuvista orgaanisista yhdisteistä. Hajuvoimakkuus arvioidaan asiantuntijaryhmässä.

Tikkurilalle uusi luokitus ei aiheuttanut päänvaivaa, sillä kaikki konsernin sisämaalit ovat jo valmiiksi vähäpäästöisiä. Lainsäädäntöä ja muuttuvia kriteerejä seurataan kuitenkin tarkasti.

”EU:lla on pitkä EU-LCI-lista erilaisten yhdisteiden raja-arvoille, joka täytyi käydä läpi tuotekehityksessä uudistuksen yhteydessä, mutta mitään ei tarvinnut muuttaa. Lista kuitenkin elää jatkuvasti, joten seuraamme sitä tarkasti”, kertoo Tikkurilan tuotekehitysjohtaja Heidi Helkamo.

Vaatimukset kiristyvät koko ajan

Rakennusmateriaalien toimittajilta vaaditaan yhä kattavampia merkintöjä tuotteiden sisällöistä ja ympäristövaikutuksista.

”Esimerkiksi EU-ympäristömerkin ja Joutsenmerkin kriteereitä kiristetään jatkuvasti: raja-arvoja on tiukennettu ja vaatimuksiin on lisätty uusia haitalliseksi katsottuja aineita. Myös pakkausmateriaaleille on asetettu uudenlaisia vaatimuksia”, Helkamo kertoo.

Vihreän rakentamisen yleistyessä kestävää rakentamista ja hyvää sisäilmastoa tukevat tuotteet ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Tikkurilalla on jo yli 300 ekomerkittyä tuotetta, joille on myönnetty kansainvälinen tai kansallinen ympäristömerkki, allergia- ja astmatunnus tai vähäpäästöisyyttä mittaava M1-luokitus. Yrityksen maalien raaka-aineet ja niiden toimittajat valitaan erittäin tarkasti.

”Teemme yhteistyötä vain luotettavien kumppaneiden kanssa, jotka ottavat laatu- ja ympäristöasiat vakavasti. Auditoimme säännöllisesti raaka-aineiden toimittajia, ja valitsemme heidän valikoimastaan turvallisimmat tuotteet. Ympäristömerkittyjen tuotteiden kohdalla vaaditaan tiedot hyvinkin pienistä pitoisuuksista, joten pyrimme etukäteen varmistamaan, että maalien raaka-aineet täyttävät uusimmat vaatimukset”,  Helkamo toteaa.

Vihreän rakentamisen teemaviikkoa (World Green Building Week) vietetään 24.–30.9.2018. Vuosittain järjestettävän tapahtuman tavoitteena on kiinnittää huomio kestävästi rakennettuun ympäristöön.