Älypalovaroittimet eivät ole välttämättä jokamiehen laitteita. Jos omat tekniset taidot eivät ole kovin korkealla tai tekniikka ei erityisemmin kiinnosta, älypalovaroittimeen ei kannata rahojaan laittaa. Silloin ihan tavallinen perinteinen palovaroitin on paljon parempi valinta, toteavat SPEK:n (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) palontorjuntatekniikan asiantuntijat Lauri Lehto ja Ilpo Leino.

He ovat vertailleet seitsemää Suomessa myynnissä olevaa älypalovaroitinta. Lähtökohtana tuotteissa oli, että ne ovat saatavissa melko hyvin kaupan hyllyiltä tai verkkokaupoista. Kaikki toimivat moitteettomasti perustehtävässään eli palon tunnistamisessa ja hälyttämisessä, mutta suurimmat erot löytyivät käytettävyydestä.

Palovaroittimen älyominaisuuksien käyttö vaatii aina langattoman yhteyden. Katossa oleva palovaroitin toimii myös itsenäisenä laitteena ilman lisä-älyä, jos sovellusta ei ole asennettu tai verkkoyhteys puuttuu. Parhaimmillaan varoittimen avulla saadaan monipuolista tietoa mm. tilan kosteudesta ja lämpötilasta ja näiden avulla saadaan ohjattua muita kotiautomaatioon liitettyjä järjestelmiä, kuten ilmanvaihtoa ja valaistusta. Tärkeä lisä voi olla myös, että alkavan palon tunnistamisella saadaan ohjattua ja katkaistua virta muista sähkölaitteista.

”Kartoitamme uutta, mutta myös samalla käytössä olevaa tekniikka, joka on kuluttajalle kustannustasoltaan hankittavissa olevaa ja jolla voitaisiin edistää asumiseen ja henkilöturvallisuuteen liittyvää paloturvallisuutta ja tuottaa ratkaisuja arjen turvaksi”, Lehto ja Leino sanovat.

Tätä varten he ovat aloittaneet SPEK:n nettisivuilla ”Lauri & Ilpo vertailee” -blogin, jossa he tutkivat eri tuoteryhmien tuotteita ja jakavat kuluttajille tietoa, mitä vaihtoehtoja kodin paloturvallisuuden parantamiseksi on tarjolla.

Älypalovaroittimet voivat olla hankalia

Yleinen huomio oli, että ohjeet ja sovellukset eivät aina ole saatavilla suomeksi tai ruotsiksi. Tämä voi asettaa haasteita käyttäjälle. Osasta tuotteista löytyy kotimaisella kielellä ohjeet, mutta sovellukset voivat olla silti saatavilla vain englanniksi.

Testatut palovaroittimet toimivat myös perinteisinä palovaroittimina, mutta ovat vain tähän käyttötarkoitukseen suhteellisen kallis investointi saatuun hyötyyn nähden ilman älyominaisuuksien käyttöönottoa. Käyttäjän on ostopäätöstä tehdessään otettava huomioon, että älyominaisuuksien käyttö vaatii vähintään olemassa olevan langattoman yhteyden (WiFi ja/tai Bluetooth). Älypalovaroittimet eivät käyttöiältään tee poikkeusta perinteisistä palovaroittimista, jotka kaikki on vaihdettava kymmenen vuoden sisällä valmistuksesta.

Erilaisia tunnistusvaihtoehtoja

Useammasta älypalovaroittimesta on saatavilla savun tunnistuksen lisäksi muitakin olosuhdetietoja ja hälytyksiä saadaan vaihtelevasti esimerkiksi häkäpitoisuuksista tai lämpötilasta.

Lämpötilan tunnistus on useissa älypalovaroittimissa, mutta hälytystietoa siitä ei välttämättä saada. Lämpötilan tunnistus vaikutti myös eri tavoin savuanturin toimintaan, esimerkiksi herkistäen savun tunnistuksen hälytysrajaa, mikä on yksinkertainen älykäs ratkaisu parantaen paloturvallisuutta.

Onkin hyvä muistaa, että kumpikaan – hään tai lämpötilan tunnistus – ei korvaa säädösten vaatimaa savuanturilla saatavaa palontunnistusta eikä säädösten vaatimia palovaroittimia voida korvata näillä muilla vaihtoehdoilla. Toki häkä- ja lämpötilan tunnistus ovat hyviä lisäominaisuuksia tuomaan lisää turvallisuutta koteihin. Samalla voi parantaa myös läheistensä turvallista asumista, sillä omaan puhelimeen voi asentaa vaikka mummon katossa olevan älypalovaroittimen – kunhan mummolla on nettiyhteys.

Helpompaa ylläpitoa ja käyttöä

Monen älypalovaroittimelle toimintatilan tarkkailu ja testaus on mahdollista sovellusten kautta etäyhteydellä, mikä vähentää kuluttajan tarvetta kiivetä katon rajaan. Lisäksi osa tuotteista ohjaa käyttäjää ilmoitusten ja muistutusten avulla tarvittavista toimenpiteistä. Joissakin tuotteissa käyttäjän ohjaus toimi myös palotilanteessa, jolloin toimintaohjeita annetaan käyttäjälle vaaran uhatessa joko älylaitteen ilmoitustekstillä tai ääniohjauksella. Lisäksi saatavilla on käyttöä helpottavia muita laitteita ja kaukosäätimiä.

Perinteisesti palovaroitintestipainikkeella on voitu testata vain varoittimen hälytyspiirin eli sireenin tai summerin toimivuus. Uusissa varoittimissa saattaa olla käytössä laajempi toimintaa kartoittava testimenettely. Tällöin laite testaa myös savuanturien toiminnan. Tämä toki ominaisuutena lisää laitteen toiminnallista varmuutta, jolloin käyttäjän ei tarvitse kehitellä omia menetelmiä toiminnan varmistamiseksi. Joissain tuotteissa testaustoiminnot tapahtuivat myös itsenäisesti, jolloin varoitin tarkkailee omaa kuntoaan ja testitiedot ovat käyttäjän luettavissa sovelluksista.

Käyttäjää helpottaa myös pariston tai akkujen jatkuva valvonta. Useimmiten laitteissa on myös ilmoitus paristojen vaihtotarpeesta. Tämä helpottaa huoltotarpeen arviointia ja ehkäisee toimimattomien varoittimien riskiä käytön aikana. Käytössä on huomioitava kuitenkin, että paristojen tai akkujen käyttöikä useimmiten ilmoitettiin huomattavasti lyhyemmäksi kuin kymmenen vuotta.

Yhdistettävyys voi olla ongelma

Tuotteet toimivat myös itsenäisenä palovaroittimena, mutta ilman verkkoyhteyttä tarjolla ei ole älyominaisuuksia. Usein yhdistettävyysvaatimus erillisen hubin tai kotiautomaatiojärjestelmän kautta kasvattaa nopeasti tuotteen kokonaiskustannuksia.

Älytuotteiden välillä löytyi merkittäviä eroja siinä, tarvitseeko tuote älyominaisuuksien osalta keskuksen eli hubin, kotiautomaatiojärjestelmän tai Bluetoothin tai WiFi yhteyden, jolloin laite toimii itsenäisenä älylaitteena.

Älypalovaroittimen älytoimintojen yhdistäminen kodin muuhun automaatioon ei tapahdu käden käänteessä ja nappia painamalla. Tuotteet käyttävät erilaisia kommunikaatioprotokollia. Tämä mahdollistaa eri laitteiden yhdistettävyyden, mutta toisaalta myös toimii rajoittavana tekijänä. Osa tuotteista sisältää automaatiomahdollisuuksia, jolloin muita kodin älylaitteita voidaan esimerkiksi aktivoida palotilanteessa. Osassa tuotteista tämä ominaisuus oli sidoksissa omaan tuoteperheeseen tai käytettävään protokollaan.

Avoimuus tuo käyttäjälle lisää tuotteen mahdollisuuksia ja lisää arvoa. Onneksi nykyisin useammat tuotteet ovat yhdistettävissä esimerkiksi Google assistentin, Applen HomeKit- rajapinnan ja digiassistentin Sirin tai Amazonin Alexan avulla muihin kodin älylaitteisiin. Saatavilla on myös nykyisin erilaisia laite- tai ohjelmistoriippumattomia alustoja, joilla toiminnallisuuksien käyttöönotto on mahdollista (Esimerkiksi IFTTT – ”If this then that”).

Tällöin esimerkiksi palotilanteessa voidaan ottaa käyttöön ääniohjauksia tai ohjata valaistusta, jotka eri tavoin ohjaavat käyttäjää tai helpottavat ja nopeuttavat tilanteen ja vaaran tunnistamista. Tai normaalin käytön aikana voidaan ajastaa erilaisia toimintoja, kuten esimerkiksi yö- ja päivätoimintoja eri laitteiden välillä.

Käyttöönotto vaatii aikaa ja ymmärrystä

Esimerkiksi eri ääniohjausvaihtoehdot kuulostavat houkuttelevilta ja käyttöä helpottavilta, mutta eri laitteiden yhdistäminen ja eri sovellusten käyttö vaatii käyttäjältään enemmän syvempää osaamista. Kotiautomaation yhdistäminen paloturvallisuustuotteisiin kuulostaa käyttäjälle houkuttelevalta, mutta todellisuudessa käyttöönotto vaatii aikaa ja ymmärrystä, jotta päästään haluttuun lopputulokseen.

Älytoiminteiden yhdistäminen ei tapahdu käden käänteessä, vaan käyttäjän on tunnettava laite, jota on yhdistämässä sekä käytettävä ohjelmisto ja mahdollisesti kotona taustalla toimivan älyjärjestelmän toiminnot. Kaikki ei ole heti yhdistettävissä vaan on tiedettävä mitä, minne ja miten on tekemässä. Kaikki laitteet eivät edes ole aina yhdistettävissä, jonka takia on hyvä tehdä taustaselvitystä ennen hankintaa.

Joissakin tuotteissa voi olla mahdollisuus ohjelmallisesti vaikuttaa laitteen asetuksiin ja tällöin mahdollisesti jopa heikentää huomaamatta toimintavarmuutta. Käyttäjän on ymmärrettävä, että ei tule tehdä muutoksia toimintakriteereihin, ellei tiedä mitä on tekemässä ja mihin toiminnallisuuksiin on vaikuttamassa.

Positiivista on, että yhdistettävyyden avulla myös yksinkertaisimmille palovaroittimille on toiminnallisesti saatavissa älyä. Tällöin esimerkiksi testeissä käytetylle ketjutettavalle perinteiselle palovaroittimelle (testissä: AIRAM KD-101LE) voidaan ottaa käyttöön älylaitteille Push-ilmoitukset palotiedoista ja liittää osaksi älykotijärjestelmää.

Nedis WiFi -palovaroitin

Hintaluokka: 20–50 €

Lisälaitteet:

Nedis on myös itsenäinen älypalovaroitin, jota ei tarvitse liittää erilliseen kotiautomaatiojärjestelmään. Jotta tuotteen tarjoamia älyominaisuuksia saadaan käyttöön, on laite yhdistettävä kodin langattomaan verkkoon. Varoitin täyttää standardin EN 14604:2005 vaatimukset.

Varoitin tunnistaa savun lisäksi myös lämpötilan nopean nousun. Varoitin toimii paristolla ja on yhdistettävissä muihin Nedis SmartLife -tuotteisiin sovelluksen avulla.

Ohjeet löydettävissä suomenkielisinä ja käyttöönotto on suhteellisen nopeaa ja yksinkertaista. Sähköpostiin tarvitaan vahvistuskoodi käyttöönotosta ja sähköpostitilin rekisteröinti.

Ominaisuuksiltaan sovellus ja sen käyttö jäävät hyödyiltään melko vähäisiksi. Sovelluksen avulla voidaan lukea toiminta- ja historiatiedot sekä saada ilmoitukset vikaantumisesta, testeistä, vaientamisesta sekä palohälytyksestä. Lisäksi sovelluksesta nähdään paristojen kapasiteetti ja huoltotarve.

Varoitin on ohjelmoitavissa kodin muiden älylaitteiden kanssa, mutta tuotteet rajoittuvat Nedis-tuoteperheeseen.

Cozify HUB keskus/älyjärjestelmä

Hintaluokka: 150 € +

Lisälaitteet: Yhdistettyjä varoittimia Fibaro, Heiman, Airam

Cozify Hub on kodin älyjärjestelmän keskus, jota voidaan käyttää myös älykkäänä palovaroitinjärjestelmänä tai kotiautomaatiojärjestelmänä. Järjestelmä hyödyntää useita eri tiedonsiirtoprotokollia, jolloin käytettävissä on laajalti erilaisia tuotteita, myös älypalovaroittimia.

Tällöin myös esimerkiksi hälytysten yhteyteen on mahdollista ohjelmoida toiminteita halutusti muun kodin älyteknologian ja varoittimien välille. Mahdollista on myös toteuttaa ns. kotoa pois -toiminteita, jolloin järjestelmä tunnistaa, kun asukas on paikalla.

Järjestelmästä ja käyttöönotosta on saatavilla suomenkieliset ohjeet, jotka helpottavat käyttäjää. Käyttöönotto vaatii sähköpostitilin rekisteröimisen ja liitettävien varoittimien käyttöönottamisen/parittamisen, jonka voidaan todeta olevan suhteellisen yksinkertaista. Sovelluksen kieli on onneksi myös suomeksi ja ohjelma itse ohjeistaa hyvin käyttäjää, joten peruskäyttäjä kyllä selviytyy käyttöönotosta.

Järjestelmään on liitettävissä monenlaisia yhteysprotokollia käyttäviä tuotteita. Testeissä käytössä olivat Z-wave-teknologiaa käyttävä Fibaro-älypalovaroitin, Zigbee-yhteydellä toimiva Heiman-älypalovaroitin sekä 433 Hz:n taajuudella toimi Airamin ketjutettava palovaroitin LM-101 LE. Testin ulkopuolelle kokeilematta jäi vielä liitettävyydeltään useampiakin vaihtoehtoja.

Eri laitteet voi sovelluksen antamien mahdollisuuksien lisäksi asettaa lähettämään sähköpostilla ilmoituksia hälytyksistä sekä esimerkiksi palovaroittimen pariston loppumisesta, jolloin ylläpitäjän on helpompaa ja tehokkaampaa varmistaa laitteiden toimintakunto ja selvittää huoltotarvetta keskitetysti.

Sovelluksen avulla esimerkiksi yksinkertaisemmasta ja huomattavasti halvemmasta varoitinvaihtoehdostakin voidaan saada älykkäämpi. Tällöin voidaan saada tieto palosta omasta sijainnista riippumatta sekä ilmoitukset sähköpostiin ja puhelimeen.

Palotilanteessa järjestelmän kautta käyttäjälle saapuva ilmoitus on hyvin selkeä ja ohjeistaa käyttäjää ottamaan suoraan yhteyttä linkin avulla suoraan hätäkeskukseen.

Sovelluksen tarjoamat reaaliaikaiset tiedot laitteiden tilasta ja huonetilan olosuhteista jäävät kuitenkin vähäisiksi, vaikka käytetyillä varoittimilla olisi mahdollisuuksia tarjota enemmänkin tietoa.

Elotec Ajax -palovaroitin

Hintaluokka: 40–150

Lisälaitteet: Ajax älyHub (kotiautomaatiokeskus)

Hintaluokka: 150 € +

Varoittimen koko: 132x132x31 mm

Savun tunnistuksen lisäksi varoittimella voidaan valvoa tilan lämpötilaa.

Lämpötilahälytys saadaan tilan lämpötilan ylittäessä 60 astetta tai prosentuaalisella lämpötilan nopealla nousulla, kun 30 minuutin aikana tai nopeammin lämpötila nousee 30 astetta.

Varoittimesta on saatavilla myös Plus-versio, jolla voidaan valvoa häkäarvoja. Häkäilmoituskynnykset ovat pitoisuusalueella 50 ppm–300 ppm.

Paristojen odotettu kesto on noin neljä vuotta. Sovelluksen tiedoista on nähtävissä paristojen ja akkujen tila, jolloin huoltotarvetta voidaan ennakoida.

Lisäinvestoinnilla on hankittavissa älyHub, jolla voidaan ottaa käyttöön älyominaisuuksia. Tällöin voidaan esimerkiksi liittää useampia varoittimia ja käyttöä helpottavia kotiautomaatiotuotteita yhteen. Lisätuotteina on saatavilla kaukosäätimiä, näppäimistöjä, hälyttimiä tai muita turvalaitteita.

Sovellusten käyttöönotto on yksinkertaista. Laitteen käyttöönotto vaatii laitteen rekisteröinnin QR-koodilla ja rekisteröimällä sähköpostitilin. Kakkien lisälaitteiden liittäminen tapahtuu yksinkertaisesti QR-koodilla, eikä käyttö tuonut haasteita. Ohjelmistot löytyvät myös suomeksi, mikä helpottaa peruskäyttäjää. Valitettavasti asennusohjeet ovat vain englanniksi.

Sovelluksella on mahdollista seurata kosteutta, häkäpitoisuutta, lämpötilaa, savun määrää ja akun varaustasoa. Paristojen ja akkujen kapasiteetin lisäksi huollon arviointia helpottaa, että sovelluksesta nähdään palovaroittimen kammion likaisuustaso.

Varoittimen ja signaalin voimakkuus ja varoittimen hälytin- ja toimintatesti on mahdollista tehdä mobiilisovelluksella, joka helpottaa ylläpitoa. Toimintatesti testaa myös ilmaisukammion toiminnan hälytyksen lisäksi. Testaus toimii myös varoittimen painikkeesta.

Varoittimen vaiennus voidaan tehdä varoittimesta tai puhelimen sovelluksesta. Hush/vaiennustoiminnon aika on 10 minuuttia.

Saatavissa on peruskäyttöön mobiiliapp (Elotec Ajax), jonka lisäksi ulkopuolisiin huolto- tai vartiointipalveluihin on käytettävissä Ajax pro -sovellus. Se toimii myös tietokoneelta. Sovellus tarjoaa peruskäyttäjälle samat ominaisuudet kuin puhelimen sovellusversio.

Järjestelmään voidaan myös liittää erillinen näppäimistö sekä kaukosäädin, jotka helpottavat käyttöä. Tosin kaukosäätimen ominaisuudet ovat käytettävissä myös mobiilisovelluksessa.

 

Cavius älykäs palovaroitin

Hintaluokka: 20-50 €

Lisälaitteet: Cavius Hub ja älykäs kaukosäädin Hintaluokka 40-150 €

Varoittimen koko: 65 x 44 mm

Lisäinvestoinnilla on hankittavissa älyHub, jolla voidaan ottaa käyttöön älyominaisuuksia. Varoitinjärjestelmään on tuotetietojen perusteella kytkettävissä 32 varoitinta. Testissä oli käytettävissä tuotteista savun tunnistamiseen perustuva palovaroitin sekä lämpövaroitin ja näiden hallintaan käytettävä hub sekä kaukosäädin. Varoittimet ovat kätevän kokoisia ja käyttöön liittyvät toiminteet hyvällä tavalla yksinkertaisia.

Järjestelmään on myös liitettävissä lämpö- ja savuvaroittimien lisäksi esimerkiksi häkävaroitin. Lisättävistä osista eniten käyttäjälle hyötyä tuo älykäs kauko-ohjain. Testeissä molemmat savu- ja lämpöilmaisimet reagoivat olosuhteisiin hyvin. Tuotteen tietoja selvitettäessä nousikin esille, että tuote täyttää paloilmoitintuotteiden standardin en54-5 A1R mukaiset vaatimukset lämpöilmaisun osalta.

Paristojen odotettu kesto on noin viisi tai kymmenen vuotta riippuen tuotteesta ja käytössä olevasta varoitinmallista. Tämä on huomioitava huoltotarpeessa ja säännöllisessä testauksessa. Kymmenen vuoden paristot eivät ole vaihdettavissa ja varoitin on joka tapauksessa vaihdettava uuteen kymmenen vuoden jälkeen.

Tuotteesta löytyy hyvät ja selkeät ohjeet myös suomeksi. Sovellus on englanninkielinen, mutta onneksi hyvin yksinkertainen käytettävyydeltään.

Käyttöönotossa on oleellista järjestelmäosien käyttöönottojärjestys, joka tosin voisi tulla selvemminkin esille. Sovelluksen käyttöönotto ja laitteiden parittaminen käyttöön oli suhteellisen helppoa eikä vaadi suurta teknistä osaamista. Käytettävät ohjelmat löytyvät ilmaisina mobiilisovelluksina (Cavius App).

Sovellus mobiililaitteille ei mahdollista säätömahdollisuuksia, mutta antaa oleellisimmat käyttömahdollisuudet hälytystietojen vastaanottamiseen sekä tapahtumatietojen käsittelyyn. Lisäksi sovelluksessa voidaan lisätä laitteita käyttöön ja suorittaa järjestelmän testit keskitetysti.

Älykäs kaukosäädin mahdollistaa myös laitteiden toimintatestin, mutta testaus on mahdollista myös perinteisellä tavalla manuaalisesti palovaroittimen testipainikkeesta. Hälytystilassa kaukosäädin indikoi hälytystilasta myös värinällä ja valomerkillä. Kaukosäädin on sopivan kokoinen mukana asunnossa kuljetettavaksi, mutta se voidaan asentaa myös tuotteen mukana tulevan telineen avulla esimerkiksi seinälle.

 

Fibaro Smoke sensor -palovaroitin

Hintaluokka: 20-50 €

Lisälaitteet: Fibaro Home Center Lite Hub -kotiautomaatiokeskus

Hintaluokka: 150 € +

Varoittimen koko: 65 x 28 mm

Laite toimii Z-Wave-yhteydellä, jolloin se on yhdistettävissä tämän protokollan keskustuotteiden kanssa tai järjestelmään on liitettävissä muita samaa teknologiaa käyttäviä tuotteita.

Palovaroitin sisältää savutunnistimen lisäksi myös lämpötilatunnistimen ja se tarkkailee säännöllisesti kuntoaan. Ilmoituksia voidaan siirtää järjestelmästä sähköpostiin tai puhelimeen tekstiviestillä tai push-ilmoituksina puhelimen näytölle. Tai ilmoitukset voidaan välittää myös asetuksia muuttamalla muihinkin mobiililaitteisiin kuten älykelloon.

Tuotteen asennus- ja käyttöohjeita ei ollut saatavilla suomeksi, mikä lisää monelle peruskäyttäjälle käytön ja käyttöönoton haastavuutta. Samoin käyttöliittymät, joilla asetuksia voidaan tehdä, eivät ole suomeksi.

Kotiautomaatiojärjestelmän ja varoittimen käyttö on mahdollista tietokoneella. Tämän etuna voi olla, että erillisiä mobiililaitteita ei tarvita.

Laitteiden käyttöönotto on haastavaa peruskäyttäjälle. Käyttöönotto sekä asetusten määrittäminen vaatii aikaa. Myös sovelluksia löytyy useampia. Testissä käytössä olivat manuaalissa suositeltu Fibaro App sekä sovelluskaupasta löytynyt Home Center -sovellus.

Sovelluksiin on liitettävissä myös muiden yhteensopivien sovellusten tarjoamia tietoja, kuten säätiedot. Mobiilisovellus tarjoaa käyttäjälle testissä olleen palovaroittimen osalta vähän laitteen hallintamahdollisuuksia. Mobiilisovelluksilla voidaan lähinnä valvoa laitteen tilaa ja vastaanottaa hälytystiedot. Laitteen asetusten tarkempi määrittäminen tai laitteen tarjoaman reaaliaikaisen olosuhdetiedon tai historian data on luettavissa vain tietokoneelta. Tietokoneella laitteen käyttö tapahtuu selaimessa.

Haittapuolena voi olla, että käyttäjä saattaa huomaamattaan säätää hälytysarvot palovaroittimelle pysyvästi sellaiseksi, että standardien mukainen savun tunnistus ei toteudu.

Kokonsa puolesta palovaroitin on kätevän kokoinen ja kiinnitys on mahdollista ruuveilla tai liimattavalla tarranauhalla.

Varoittimen pariston käyttöiäksi luvataan noin kaksi vuotta, joka on huomioitava käytössä ja ylläpidossa. Laitteelle onneksi asetuksista saadaan myös varoitusilmoitus pariston pienestä loppumisesta.

Palovaroitin itsenäisenä tuotteena ei tuo tuotteen tarjoamia älyominaisuuksia käyttöön, vaan sitä varten on ostettava kotiautomaatiohub, joka nostaa huomattavasti tuotteen hintaa.

 

NETATMO Smart Smoke -optinen älypalovaroitin

Hintaluokka: 50-150 €

Lisälaitteet:

Netatmo Smart Smoke on myös itsenäinen älypalovaroitin, jota ei tarvitse liittää kotiautomaatiojärjestelmään, mutta älyominaisuudet toimivat vain langattomalla yhteydellä.

Pariston käyttöajaksi luvataan tuotetiedoissa noin 10 vuotta. Paristo ei ole vaihdettavissa ja varoitin on joka tapauksessa vaihdettava uuteen kymmenen vuoden jälkeen. Säännöllinen testaus on kuitenkin muistettava käytön aikana.

Netatmo on yhdistettävissä omien sovellusten lisäksi sekä Apple Homekit -rajapintaan että avoimen rajapinnan IFTTTTn kautta muihin tuotteisiin.

Käyttöönotto tapahtuu englanniksi, mikä voi peruskäyttäjälle tuoda haasteita, vaikka ohjeet ovat kattavat ja käyttöönotto on suhteellisen helppoa. Sovelluksen käyttöön on rekisteröitävä sähköpostiosoite.

Varoittimelle on saatavissa sovelluskaupasta Netatmo security -sovellus, jolla voidaan tarkastella laitteen tilaa ja tehdä hälytintestin sekä asettaa muistutuksia esimerkiksi säännöllisestä testauksesta. Vaihtoehtoasetuksina on eri taajuusvälejä ja automaattiasetuksena löytyy vuosittainen testi. Suositeltavaa on ottaa käyttöön kuukausittainen testaus. Lisäksi varoittimen pariston loppumisesta saadaan ilmoitus älylaitteelle. Varoitin on myös vaiennettavissa 15 minuutiksi sovelluksen kautta. Sovellus on saatavilla eri alustoihin (Android ja Apple). Sovelluksesta käyttäjä näkee myös tehdyt testit ja suoritusajankohdat.

Netatmon oman sovelluksen lisäksi tuote on liitettävissä Applen Homekit-teknologialla koti-sovellukseen ja Applen rajapintaan yhdessä muiden kodin langattomien älytuotteiden kanssa sekä avoimen rajapinnan IFTTTn kautta muihin tuotteisiin. Tällöin esimerkiksi oma tabletti, puhelin tai Apple tv toimii kotijärjestelmän hubina ja automaatio-ohjauksia voidaan tehdä muiden kodin älytuotteiden kanssa.

 

Google NEST Protect -palovaroitin

Hintaluokka: 150 € +

Lisälaitteet:

Ks. TM Testi älylaitteista, TM Rakennusmaailma 12/20.