Sujutus

Rakennusmaailma aloitti numerossa 4/06 kolmella eri menetelmällä toteutettavan kerrostalon putkiremonttihankkeen seurannan. Tuolloin ratkaiseva päätös vaihtoehtoisten menetelmien käytöstä oli jo tehty. Seuraavaksi valmistui remonttisuunnitelma, joka sisälsi viiteen osaurakkaan jaetun urakkaohjelman, lvi-työselvityksen ja digitaaliseen muotoon laaditun pohjapiirroksen. Seurantakohteessa pohjaviemärien kunnostamisesta vastaava Aarsleff Oy on pisimpään Suomessa toiminut ns. ”NoDig” – menetelmillä putkistoja saneeraava yritys. Perinteisesti Aarsleff Oy tunnetaan suurempien teollisuuskohteiden ja kaupunkien viemäri- ja vesijohtoverkostojen remontoijana, mutta alati lisääntyvä korjaustarve myös taloyhtiöissä on tuonut yrityksen mukaan näillekin markkinoille. Suomessa kiinteistöjen sisäpuolisten viemäreiden sujutuksia yritys on tehnyt vuodesta 1997 alkaen.

Puhuttaessa ns. vaihtoehtoisista putkiremonttimenetelmistä yleisin käytetty termi on pinnoittaminen, mutta tässä kohdassa Aarsleff Oy:n aluepäällikkö Esa Taskinen haluaa tarkentaa:

”Käyttämämme tekniikka on sujutusta. Meillä ei pinnoiteta, vaan tehdään kokonaan uusi putki entisen sisäpuolelle. Kun paikalleen sujutettu putki on kovettunut, se ei ole enää millään tavalla riippuvainen vanhasta putkesta joka voi rauhassa vaikka syöpyä ja ruostua. Uusi hartsista valettu sujutusputki ei sen sijaan ruostu, ja se kestää paitsi sisäistä kulutusta, myös ulkopuolelta tulevaa painetta.”

Aarsleff Oy:n nimi yhdistetään vahvasti juuri pohjaviemäreiden ja maan alla kulkevien viemäriverkostojen kunnostamiseen, mutta tätäkin Taskinen haluaa tarkentaa: sujuttaminen sopii myös pystyviemäreiden korjaamiseen, halkaisijaltaan 100 mm:n putkista suurempiin.