Nykyaikaiset sähkölaitteet sisältävät ukkosylijännitteille herkkiä komponentteja. Salaman aiheuttamat laitevahingot voi laitteilla, jotka ohjaavat salamavirrat hallitusti maahan.

Ukkosvahingoille alttiimpia alueita ovat käytännössä kaikki alueet, joissa sähkönjakelu tapahtuu vielä ilmajohtojen kautta. Todennäköisyys siihen, että salamavirta aiheuttaa vahinkoja, on suurempi ilmajohdoilla kuin maakaapeleilla.

Salama aiheuttaa vuosittain tuhansia sähkölaitevaurioita. Suorat salamaniskut rakennuksiin aiheuttavat myös tulipaloja. Sekä sähkölaitteet että rakennukset voidaan suojata vahingoilta sähkökeskukseen asennettavilla ylijännitesuojilla. Ne ohjaavat salamavirrat hallitusti maahan ilman, että ne aiheuttavat vahinkoa kulkureitillään.

”Rakennukset voidaan suojata rakennuksen yhteyteen rakennettavilla ukkossuojilla”, opastaa Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton tekninen asiantuntija Matti Orrberg.

Suomessa sekä ukkossuojauksen että sähkölaitteiden ylijännitesuojauksen toteutus on pääasiassa kiinteistön haltijan harkittavissa.

Aurinkopaneelit katolla eivät lisää salamavaurioiden riskiä

Katolle asennettavat aurinkopaneelit saadaan turvattua ylivirta- ja ylijännitesuojauksella. Jos sähkökeskuksessa ei ole ylijännitesuojia jotka on liitetty rakennuksen päämaadoituskiskoon, ne kannattaa asennuttaa. Sähköalan ammattilaisen valmistajan ohjeiden mukaan asentama aurinkopaneeli ei lisää salamavaurioiden riskiä. Epäselvissä tilanteissa kannattaa selvittää valmistajalta ja maahantuojalta laitteiston suojausta koskevat kysymykset.

Sähkölaitteiden pistotulpat kannattaa irrottaa ukonilman lähestyessä, ellei kiinteistössä ole ylijännitesuojausta. Pihalla olevat rakennusta korkeammat puut suojaavat usein rakennusta suorilta salamaniskuilta.