Suomalainen innovaatio yhdistää paikalliset energiavarastot, sähköautojen latauspisteet ja sähkömarkkinat. Kiinteistön omistajat voivat saada lisätuloja aurinkosähkön varastoinnista.

Maailman johtava energianhallintaratkaisujen toimittaja Eaton ja sähköautojen latauspalveluyritys Virta ovat yhteistyössä kehittäneet ratkaisun, joka yhdistää sähkön varastoinnin, sähköautojen latausasemat ja ylimääräisen sähkön myynnin energiamarkkinoille.

Virtuaalivoimalaksi nimetty ratkaisu luo useasta sähkövarastosta yhden helposti hallittavan kokonaisuuden. Esimerkiksi kauppakeskukset voivat uuden ratkaisun avulla varastoida aurinkopaneelien tuottaman sähkön, jakaa sitä sähköautojen latauspisteisiin, käyttää varastoitua sähköä sekä varavoimana että kulutushuippujen tasaamiseen ja osallistua kysyntäjoustomarkkinoille.

”xStorage mahdollistaa sähköautojen tehokkaan latauksen ilman liittymätehojen korotuksia ja tästä seuraavia investointeja. Yhdessä Virran alustan kanssa kiinteistön omistaja voi tienata lisätuloja joustomarkkinoilla ja silti vastata paikallisiin tarpeisiin”, kertoo Eatonin maajohtaja Lauri Tuomaala.

”Virta on maailman ensimmäinen virtuaalivoimala, jolla on kyky yhdistää paikalliset energiavarastot ja sähkömarkkinat. Eatonin kanssa toteuttamamme ratkaisu antaa asiakkaille mahdollisuuden parantaa sekä liiketoimintansa tulosta että ympäristöä”, Virran myyntijohtaja Ville Väre toteaa.