Suomalainen yritys vie vuodenvaihteessa Keniaan aurinkoenergialla toimivan vedenpuhdistusjärjestelmän. Laitteisto on ensimmäisiä Afrikkaan toimitettuja vedenpuhdistusratkaisuja, joka pystyy tuottamaan juomavettä suolaisesta ja epäpuhtaasta meri- tai pohjavedestä aurinkovoimalla.

Solar Water Solutions on suomalainen vesiteknologiayritys, jonka tuotteet on kehitetty ja testattu yhteistyössä Aalto-yliopiston energiatekniikan laitoksen kanssa. Tekes on ollut mukana yhtiön tuotekehityshankkeessa, jossa puhdasta juomavettä tuotetaan porakaivosta paikalliselle koululle ja kyläyhteisölle Kenian maaseudulla. Kohde löytyi kehitysyhteistyöjärjestö Suomen World Visionin kautta: pilottihanke toteutetaan yhdessä Suomen ja Kenian World Visionien kanssa.

“Ilmastonmuutos, kuivuus ja tulvat kurittavat erityisesti kehitysmaita. Teknologiamme tuottaa puhdasta juomavettä saatavilla olevista vesilähteistä ilman päästöjä, uusiutuvalla energialla”, kertoo Solar Water Solutionsin toimitusjohtaja Antti Pohjola.

Turvallista puhtaan juomaveden tuottamista

Afrikassa vettä on yleensä tarjolla pohjavetenä porakaivosta, joesta, pienemmistä puroista, sadevesialtaista tai merestä. Tällainen vesi kuitenkin sisältää usein suolaa tai muita epäpuhtauksia ja on juomakelvotonta. Vesiperäiset sairaudet ovat yleisiä ja aiheuttavat suuren osan alle 5-vuotiaiden lasten kuolemista.

“Ratkaisumme mahdollistavat puhtaan juomaveden tuottamisen turvallisesti. Laitteisto poistaa vedestä bakteerit, kemikaalit, virukset ja muut epäpuhtaudet, toimien ilman kalliita akkuja, ilmaisella aurinkoenergialla”, Antti Pohjola kertoo.

Maailman aurinkoisimpiin maihin kuuluvassa Keniassa aurinko paistaa päivässä keskimäärin 9.8 tuntia. Solar Water Solutionsin kehittämällä järjestelmällä puhdas vesi voidaan tuottaa ilman fossiilisia polttoaineita, alhaisilla kustannuksilla ja paikallisesti. Keniassa veden kantamisesta vastaavat valtaosin naiset ja tytöt, ja veden hakuun voi kulua koko päivä. Solar Water Solutionsin hajautettujen ratkaisujen myötä vettä saadaan lähemmäs ja perheillä vapautuu aikaa muulle tekemiselle.

Yritys valmistaa kaikki laitteet Suomessa.