Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa vakituisesti asuvista henkilöistä kaksi kolmasosaa asui vuoden 2016 lopussa syntymämaakunnassaan.

Suomessa syntyneistä ja vuoden 2016 lopussa Suomessa asuneista henkilöistä 48 prosenttia asui syntymäkunnassaan, kun ajansaatossa tapahtuneet kuntaliitokset otetaan huomioon. Luovutettujen alueiden kunnissa syntyneitä oli väestössä runsaat 50 000 henkilöä ja ulkomailla syntyneitä vajaat 358 000.

Tiukimmin syntymäkunnassaan pysyvät Ahvenanmaalaiset: Suomessa vakituisesti asuvista Ahvenanmaalla syntyneistä henkilöistä 93 prosenttia asui edelleen Ahvenanmaalla. Uudenmaan maakunnassa syntyneistä väestössä olevista henkilöistä 84 prosenttia asui Uudellamaalla. Syntymäkunnastaan lähtevät pois erityisesti Etelä-Savossa ja Kainuussa syntyneet. Heistä vain noin joka toinen asui syntymämaakunnassaan.

Muuttoliike suuntaa Uudellemaalle

Uudenmaan maakunnan väkiluku oli vuoden 2016 lopussa runsaat 1,6 miljoonaa henkilöä. Nykyisistä Uudenmaan asukkaista Uudenmaan maakunnassa on syntynyt 928 000 henkilöä. Uudenmaan väkiluvusta muualla Suomessa syntyneitä oli 527 000 ja ulkomailla syntyneitä 183 000 henkilöä.

Pohjois-Karjalan maakunnassa syntyneitä henkilöitä oli väestössä 212 000 henkilöä. Heistä runsas 39 000 eli lähes joka viides asui Uudenmaan maakunnassa. Etelä-Savon, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa syntyneistä runsas 17 prosenttia asui Uudellamaalla.

Närpiössä pysytään, Pelkosenniemeltä lähdetään

Närpiön ja Luodon kunnissa syntyneistä ja yhä väestössä olevista henkilöistä noin kaksi kolmasosaa asui syntymäkunnassaan. Kolmanneksi eniten syntyperäisiä asui Oulussa. Pelkosenniemellä syntyneistä väestössä olevista henkilöistä vain noin joka viides asui Pelkosenniemellä.

Vuoden 2016 lopussa Suomessa oli 208 sellaista kuntaa, joissa syntyneitä henkilöitä oli väestössä enemmän kuin kyseisissä kunnissa oli asukkaita. Esimerkiksi Pelkosenniemellä syntyneitä oli väestössä vuoden 2016 lopussa 2 244 henkilöä ja Pelkosenniemen väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 951 henkilöä.