Useat suomalaiset saunayhteisöt ovat aloittaneet Sauna Unescoon -hankkeen. Sen tavoitteena on saada suomalainen saunominen Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin.

Pääsy Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin varmistaisi saunayhteisöjen mukaan suomalaiselle saunomiselle kulttuuriperinnöllisen aseman kansainvälisesti. Saunominen on jo Museoviraston ylläpitämällä Suomen Elävän perinnön kansalliseen luetteloon listalla 52 muun perinteen joukossa. Tästä luettelosta on mahdollista hakea edelleen Unescon kansainvälisiin luetteloihin. Saunominen lisättiin Museoviraston listalle vuonna 2017.

Museovirasto on aineettomasta kulttuuriperinnöstä määräävän Unescon yleissopimuksen kansallinen toimeenpanija. Kansallisella listalla olevat tahot voivat keväällä 2018 ilmoittaa kiinnostuksestaan Unesco-prosessiin. Näiden vastausten perusteella Museovirasto ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä tekevät opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksen kohteista, jotka noudattavat vahvimmin kansallisia painopisteitä. Lopullisen valinnan tekee OKM.

Mukana jo lähes 30 saunaseuraa

Sauna Unescoon -hankkeessa oli maaliskuun alussa mukana jo lähes 30 suomalaista saunaseuraa ja -yhdistystä.

”Sauna Unescoon -hankkeeseen liittyen järjestetään tulevan vuoden aikana monenlaisia saunatapahtumia eri puolilla Suomea. Hankkeessa mukana olevien saunatoimijoiden joukko on kattava, sillä mukana on saunaseuroja Sallasta Helsinkiin”, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Ritva Ohmeroluoma sanoo.

”Kaikkia meitä yhdistää halu suojella ja kehittää saunomista perinteenä ja ilmiönä sekä tietysti syvä rakkaus löylyn lumoa kohtaan. Nyt vaan kaikki suomalaiset saunomaan kohti Unescoa”, hän jatkaa.

Ensimmäiset suomalaiset saunat on rakennettu jo tuhansia vuosia sitten ja nykyisin Suomessa on varovasti arvioiden 3,2 miljoonaa saunaa.