Suomalaiset ovat kehittäneet tekoälyyn perustuvan ratkaisun hillitsemään kiinteistöjen elinkaaren aikaisia päästöjä.

Suomalaisen innovaation takaa löytyy  rakennusautomaatioyritys Fidelix ja teknologiayritys Futurice. Yritysten kehittämä tekoälyyn perustuva Fidelix flow_how hakee ratkaisuja kiinteistöjen päästöihin ensimmäisten joukossa koko maailmassa.

”Tähän saakka energiatehokkuutta on parannettu laitekohtaisesti, useiden tahojen toimesta”, kertoo Fidelixin Antti Koskinen.

Kiinteistöissä on lähes poikkeuksetta erilaisia lämmönlähteitä sekä jäähdytys- ja ilmanvaihtoratkaisuja, joissa jokaisessa saattaa olla omat ohjausjärjestelmänsä.

”Jokainen laite ja järjestelmä tuottaa jatkuvasti valtavasti dataa, joka on tällä hetkellä täysin alihyödynnetty. Perinteisillä keinoilla on vaikea havaita, miten järjestelmien toiminta vaikuttaa kokonaisuutena energiankulutukseen ja sisäilman laatuun, vaikka kaikki olennainen tieto on olemassa.”

Tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuva Fidelix flow_how löytää eri laitteiden ja järjestelmien tuottamasta datasta kaikki olennaiset poikkeamat ja tarjoaa mahdollisuuden hallita energiankulutusta ja sisäilmaa kokonaisuutena.

”Käytännössä kyseessä on ratkaisu, jossa tekoäly pureskelee taloteknisten järjestelmien tuottamaa dataa ja yhdistää sen. Data saadaan hyötykäyttöön päätöksenteon pohjaksi ja voidaan sekä saavuttaa suoria kustannussäästöjä että ennaltaehkäistä ongelmia”, kertoo Futuricen Arttu Sipilä.

Avoimien rajapintojen ja valmistajariippumattomuuden ansiosta Fidelix Flow_how voidaan liittää useiden valmistajien rakennusautomaatio-, mittarointi-, IoT- ja talotekniikkajärjestelmiin.