Suomalaisten kokemuksia kodin vaikutuksesta hyvinvointiin kartoitettiin kyselyllä. Yli puolet vastanneista piti hyvää sisäilmaa ja homeriskittömyyttä kodin tärkeimpinä omaisuuksina.

Suomalaiset suhtautuvat hyvinvointiinsa varsin käytännönläheisesti. Tuoreesta kyselystä käy ilmi, että hyvä sisäilma ja homeriskittömyys ovat suomalaisten mielestä kodin tärkeimpiä ominaisuuksia. Tärkeinä pidettiin myös rakennuksen sään- ja ajankestävyyttä, vankkaa rakennetta ja paloturvallisuutta.

Omakoti- ja paritaloasujien mielestä tärkein kodin valintaan vaikuttava tekijä on kuitenkin hinta. Vasta sen jälkeen tulevat esimerkiksi terveellisyys ja turvallisuus.

Suomalainen viihtyy rauhassa

Suomalainen viihtyy hiljaisuudessa myös kotonaan: 27 prosenttia vastanneista mainitsi rauhan ja hiljaisuuden kodin tunnelman tärkeimmiksi tekijöiksi. Tunnelmaa suomalaiskohteihin luovat sisustus ja värimaailma. Sisustuksella oli suuri merkitys 25 prosentille ja värimaailmalla 20 prosentille vastanneista.

Melu ja naapurit häiritsivät varsinkin kerrostaloasujien rentoutumista kotona (25 %).

Vastausten perusteella hirsitalossa asuvat kokivat kotitalonsa edistäneen hyvinvointiaan paremmin kuin kivi- tai puutaloissa asuvat.

”Yli neljä viidestä hirsitalossa asuvasta kokee kodissaan asumisen rentouttavana, kun taas puu- ja kiviomakotitaloissa asuvista näin kokee vain puolet vastaajista”, kertoo Outi Lepistö kyselyn tehneeltä OMD Finlandilta.

Honkarakenteen ja OMD Finlandin toteuttama Hyvinvointia edistävä koti -tutkimus selvitti ensimmäistä kertaa, miten suomalaiset kokevat kotiensa vaikuttavan hyvinvointiinsa. Kyselyyn vastasi tuhat henkilöä.