Ahtaasti asuvien kotitalouksien määrä kasvaa kaikkialla pääkaupunkiseudulla.

OPn ekonomistien tänään julkaiseman asuntomarkkinakatsauksen mukaan ahtaasti asuvien asuinkuntien määrä on kymmenessä vuodessa kasvanut pääkaupunkiseudulla 25 prosenttia. Ahtaasti asuvia kotitalouksia on nyt yli 11 000 enemmän kuin vuonna 2007. Tilastokeskus luokittelee ahtaasti asuviksi sellaiset asuinkunnat, joihin kuuluu enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohden, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun.

Toiveissa edelleen omakotitalo

Suomalaisten ihannetalotyyppi on kuitenkin edelleen omakotitalo, vaikka sen suosio työikäisten keskuudessa onkin laskussa. Puolet suomalaista kertoo Suomen ympäristökeskuksen asukasbarometrin mukaan haluavansa asua omakotitalossa.

”Kerrostaloasumisen suosio on kasvanut myös lapsiperheiden keskuudessa, mikä heijastuu myös asumisväljyyteen. Pääkaupunkiseudulla yhä useampi asuu ahtaasti, kun taas muualla maassa ahtaasti asuvien määrä jatkaa vuosikymmeniä kestänyttä laskuaan”, sanoo OPn ekonomisti Henna Mikkonen.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asutaan edelleen väljästi, jopa väljemmin kuin aiemmin. Ahtaasti asuvien määrä on pääkaupunkiseudun ulkopuolella vähentynyt kymmenessä vuodessa kymmenellä prosentilla.