Suomalaiset yritykset suunnittelevat yhteistyössä Nepalin pääkaupungin kupeeseen Katmandun laaksoon kestävän kehityksen mukaisen, yli puolen miljoonan asukkaan kaupungin. Nopea väestönkasvu ja ympäristöongelmat vaativat kehittämään uusia ratkaisuja rakentamiseen, liikenteeseen, energiantuotantoon sekä vesi- ja jätehuoltoon. Kaupungistuminen mahdollistaa Nepalin kehittymisen myös taloudellisesti, ja tämä hanke ohjaa kasvua kestävään suuntaan.

”Alueen väestönkasvu ja kaupungistuminen ovat haasteita, jotka kaipaavat nopeaa ja kestävää ratkaisua. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia keinoja, jotka tukevat kasvavan väestön asuttamista kestävän kehityksen mukaisesti uusille alueille lyhyelläkin aikataululla. Tällä hetkellä maan väestöstä vasta 20 % asuu kaupungeissa, mutta pelkästään tämä hanke voi kasvattaa pääkaupungin ympäristön väkilukua noin miljoonalla ihmisellä”, kertoo erikoistutkija Pekka Tuominen VTT:ltä.

Uuden kaupungin kehittämisessä ja suunnittelusta vastaavat arkkitehtitoimisto Helin & Co ja nepalilainen insinööritoimiston JK Associates. VTT on mukana erityisasiantuntijan roolissa.

Maailmanlaajuisesti merkittävä

”Hanke on tavoitteidensa ja mittaluokkansa puolesta ainutlaatuinen Nepalissa ja merkittävä myös globaalisti koska suunnittelualue on varsin laaja ja koska hankkeessa kehitettävät kaupunkisuunnitteluratkaisut näyttävät suuntaa kestävälle kaupunkikehitykselle kehittyvissä maissa maailmanlaajuisesti. Näytämme miten suurkaupunkien kaavoittamaton ja epävirallinen laajeneminen olisi tehokkaammin, taloudellisemmin ja kestävämmin ohjattavissa hyvin suunniteluille uudisalueille,” toteaa arkkitehti Mariitta Helineva, Helin & Co:lta.

”Alueen asukasluvun oletetaan kasvavan noin 650 000:een 20 vuoden aikana ja lähes miljoonaan seuraavaan 50 vuoden kuluessa.”

Uutta 52 km²:n kaupunkia suunnitellaan Kathmandun laaksoon alueelle, jossa tällä hetkellä asuu noin 130 000 ihmistä maatalousvaltaisissa yhteisöissä. Koko Kathmandun laakson asukasluvun arvioidaan nousevan 4 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä.

Kohdealue sijaitsee vanhan pääkaupungin, Unescon maailmanperintökohteen Bhaktaburin pohjoispuolella. Herkkä luonto sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat hindulaiset ja buddhalaiset kohteet tekevät suunnittelutyöstä erityisen vaativaa.

Suomalaisten kestävän kehityksen mukaiset suunnitelmat huomioivat paikalliset olosuhteet ja uusimman teknologian, esimerkiksi yhdistämällä perinteistä rakentamistapaa ja elämänmuotoja nykyaikaiseen kaupunkisuunnitteluun. Alueelle tyypillistä elämäntapaa ja elinkeinoa ylläpidetään säilyttämällä viljelysmaata ja mahdollistamalla pienimuotoista urbaania viljelyä rakennetulla alueella.

Vaikutukset arvioidaan

VTT tekee hankkeen teknistaloudellisen arvion, jonka perusteella punnitaan hankkeen kannattavuutta sekä vaikutuksia paikalliseen talouteen ja ihmisten elintasoon.

”Alustavien tulosten mukaan alueen kehityksellä voidaan merkittävästi nostaa satojen tuhansien ihmisten elintasoa sekä kohentaa heidän asuinolojaan. Kohdealueella panostetaan merkittävästi koulutukseen mm. useiden tekniikan alan oppilaitosten muodossa”, Pekka Tuominen kertoo.

Hanke tarjoaa vastauksia koko kehittyvää maailmaa koskevan väestönkasvupaineen ja ympäristöongelmien tuomiin haasteisiin. Tuloksista hyötyvät erityisesti Nepalin asukkaat, talouselämä ja ympäristö. Tavoitteena on myös jakaa tietoutta ja kehittää osaamista laajasti Nepalissa.

Nepalin valtion rahoittaman hankkeen koordinaattorina ja kaavasuunnittelijana toimivat suomalainen Helin & Co ja nepalilainen insinööritoimisto JK Associates. Hanke alkoi huhtikuussa 2018 ja päättyy kesäkuussa 2019, jotta alueen maajako ja infrastruktuurin rakentaminen voisivat alkaa heti kaavan hyväksynnän jälkeen. (Lähde: VTT)