Kuluttajien usko Suomen talouteen on muuttunut varovaisemmaksi kahteen vuoteen. Luottamus omaan rahatilanteeseen on säilynyt silti jopa erittäin hyvänä.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin ja EK:n julkaiseman luottamusindikaattorin mukaan niin kuluttajien kuin yritysten luottamus talouteen on heikentynyt. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 16,8, kun se syyskuussa oli 20,2 ja elokuussa 21,5. Lokakuussa 2016 lukema oli 15,8.

Luottamusindikaattori koostuu neljästä osatekijästä. Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyydestä heikkenivät lokakuussa selvästi syyskuuhun verrattuna. Arvio työttömyyskehityksestä oli kuitenkin edelleen valoisa, kun taas kuva Suomen taloudesta näytti jo melko pessimistiseltä.

Suomalaiset pitävät kuitenkin omaa rahatilannettaan erittäin hyvänä ja odotuksia omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan edelleen hyvinä. Suomalaisten mielestä nyt on hyvä ajankohta säästää, mutta lainanottoa ei pidetä hyvänä ajatuksena. Työssäkäyvät pitivät työttömyyden uhkaa omalla kohdalla jonkin verran aiempaa vähäisempänä.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin haastateltiin 1.-19.10. 1 148 Suomessa asuvaa henkilöä. Vahvimmin omaan talouteensa luottivat Pohjois-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla asuvat. Ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia (29,2), kun taas kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (6,5) ja työttömät (13,2).

Rakennusalan luottamus heikkeni lokakuussa

EK.n julkaiseman teollisuuden luottamusindikaattori pysyi lokakuussa lähes ennallaan. Indikaattorin uusin saldoluku on +9, kun se syyskuussa oli +10.

Rakennusalan luottamus kuitenkin heikkeni lokakuussa ollen +4, kun edelliskuun vastaava saldoluku oli +8. Pitkän aikavälin keskiarvon mukaan rakennusalan luottamus on kuitenkin edelleen selvästi tavanomaista vahvempaa.

EK:n julkaisemat luottamusindikaattorit kuvaavat yritysten suhdannetilannetta kyselyhetkellä.