Suomalainen mikrobioteknologia-alan startup-yritys ProtectPipe tuottaa ympäristöystävällistä viemärinhoitoliuosta, jossa elävät mikrobikannat syövät orgaanisen jätteen putkistoista, viemäreistä ja rasvakaivoista. Nyt yritys laajenee Norjaan, jossa ensimmäinen pilotti aloitetaan helmikuussa Oslon lähellä sijaitsevan Nesoddenin kunnan vesilaitoksessa.

Vuonna 2016 perustetun ProtectPipen puhdistusmenetelmä estää putkiston haurastumista sekä poistaa tukokset, hajuhaitat sekä hyönteiset.  Yritys toimii Suomessa jo sadoissa ravintoloissa, taloyhtiöissä ja omakotitaloissa ympäri maan. Viime vuonna se laajensi toimintaa Viroon ja Dubaihin, ja nyt kansainvälistyminen jatkuu Norjassa.

Maahantuoja Seppo Salokanne odottaa liuoksen tuottavan positiivisia tuloksia Nesoddenissa. “Mikäli tuote toimii yhdessä vesilaitoksessa, se lähtee leviämään nopeasti myös muiden vesilaitosten käyttöön”, Salokanne toteaa.

Monipuoliset käyttömahdollisuudet niin kalankäsittelylaitoksilla kuin kotitalouksissa

Mikrobiliuos on herättänyt paljon kiinnostusta Norjan ympäristöystävällisyyttä suosivilla markkinoilla. Rasvan vaikea erottaminen jätevedestä on herättänyt maassa keskustelua ja ympäristötietoiset norjalaiset ovat olleet kiinnostuneita löytämään ongelmaan tehokkaan ja luonnolle vaarattoman ratkaisun.

“Täällä on ollut paljon polemiikkia siitä, että ihmiset kaatavat rasvaa putkistoihin. Norjassa ei ole ProtectPipen mikrobiliuosta vastaavia tuotteita, vaan putkia aukaistaan kemikaaleja sisältävillä hapoilla. Nyt käytössä olevat kemikaalit eivät kuitenkaan poista rasvaongelmaa. Ne rikkovat kyllä esimerkiksi hiukset ja osan ruoantähteistä, mutta rasvaan ne eivät tehoa. Mikrobiliuos tuotteena on siis hyvin potentiaalinen ratkaisu ajankohtaiseen ongelmaan”, Salokanne kertoo.

Mikrobiliuos nähdään mahdollisena ratkaisuna kalanviljelyaltaiden ja -laitosten sivutuotteena syntyvän orgaanisen jätteen puhdistamiseen. Norjassa kalateollisuus päästää paljon saasteita mereen. Kalankäsittelyssä syntyvät rasvamäärät tukkivat putkistoja ja kalaa käsittelevien laitosten viemärit ja koneistot ovat kovilla.

 

“Kalankasvatuksen sivutuotteina merenpohjaan päätyvät ruoantähteet, ulosteet ja muut jätteet pilaavat merenpohjan kala-altaiden alta. Norjassa on suunnitteilla kala-altaiden kehittäminen ja niistä aiheutuvien jätteiden kerääminen”, Salikanne kertoo.

Itämerellä liikennöivillä risteilyaluksilla on jo käytössä Biomarine-liuos, jonka bakteerit tuhoavat orgaanisen jätteen jätevesijärjestelmästä. Liuos pysäyttää jätteen mätänemisprosessin ja estää näin haitallisia kaasuja muodostumasta. Ravintola- ja tuotantolaitoksille on oma liuoksensa, ja kuluttajille tuote on myynnissä kotikäyttöön tarkoitettuna liuoksena yrityksen nettikaupassa.