Euroopan komission tilaston mukaan viime vuonna  tehtiin ilmoituksia vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään yli 2200 kappaletta. Luku sisältää myös jatkotoimet. Suomi ilmoitti viime vuonna 102 Suomen markkinoilta löytynyttä vaarallista tuotetta.

Tietoja vaarallisten tuotteiden ilmoituksista on kerätty järjestelmään jo vuodesta 2003. Järjestelmä toimii hyvänä työkaluna niin viranomaisille, kuluttajille kuin yritysten sisäänostajillekin. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii järjestelmän yhteyspisteenä ja koordinoi toimintaa kansallisesti.

Suomi ilmoitti viime vuonna yhteensä 102 Suomen markkinoilta löytynyttä vaarallista tuotetta. Näitä ilmoituksia tehtiin esimerkiksi LED-valaisimista, joissa on sähköiskun vaara, ihovoiteista, joissa on allergisoivia ainesosia sekä leluista, joissa on kiellettyjä muovin pehmentimiä tai pieniä tukehtumisvaaraa aiheuttavia osia. Muutamaan viime vuoteen nähden Suomen tekemien ilmoitusten määrä on kasvanut.

”Tähän vaikuttaa osaltaan riskiperusteisesti kohdistettu markkinavalvonta. Kasvaneesta ilmoitusmäärästä ei siis voida suoraan päätellä, että vaarallisten tuotteiden määrä markkinoilla olisi kasvanut”, ylitarkastaja Jenni Mutka Tukesista kertoo.

Järjestelmästä apua viranomaisille

Ilmoitusten lisäksi Suomi on tehnyt järjestelmän kautta 489:ään muun maan tekemään ilmoitukseen reaktion. Tällainen reaktio tehdään silloin, jos tuotetta on esimerkiksi löytynyt Suomen markkinoilta tai jos alkuperäiseen ilmoitukseen on antaa lisätietoja.

Järjestelmän kautta eri alojen viranomaiset saavat tietoja tuotteista, jotka on jo jossain jäsenvaltiossa todettu vaarallisiksi eikä niitä tarvitse enää testata uudelleen. Lisäksi yritykset voivat tietojen avulla tunnistaa omiin tuoteryhmiinsä liittyviä keskeisiä vaaratekijöitä ja kiinnittää niihin huomiota jo ennen tuotteiden markkinoille saattamista. Tukes on valmistelemassa yrityksille opastusvideoita järjestelmän ja sen sisältämien tietojen tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyen.