Kiinteistön hoitaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta ja myös asiantuntemusta. Hyvä hoito saattaa tuoda jopa kolmanneksen säästön välinpitämättömään hoitoon verrattuna.

Kiinteistö kuten omakotitalo, taloyhtiö tai vaikka kesämökki kaipaa jatkuvaa huoltamista ja silmälläpitoa. Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden toiminta kannattaa tarkistaa, vesikaton kunto selvittää, salaojien toimivuus varmistaa, vesikourut ja -ränni puhdistaa, vesi- ja viemärilaitteiden toiminta kokeilla.

”Ennakoiva kunnossapito on kiinteistön toimivuuden ja myös talouden kannalta järkevää. Korjausta ei kannata siirtää. Siirto saattaa tulla kiinteistönomistajalle entistä kalliimmaksi”, Raksystemsin Jari Marttinen muistuttaa.

Kiinteistön elinkaari alkaa suunnittelusta, materiaalivalinnoista ja uudisrakentamisesta. Niillä vaikutetaan kestävyyteen, huollettavuuteen ja hiilidioksidipäästöihin. Elinkaari jatkuu käytön, huoltojen ja kunnossapidon kautta purkamiseen saakka. Rakennuksen elinkaareen mahtuu isoja korjauksia kuten julkisivuremontti, putki- ja viemärikorjaukset, vesikaton uusinta ja kenties jopa käyttötavan muutos.

Säästöä jopa kolmannes

Etukäteen suunnitellulla kunnossapidolla ja järkevillä remonteilla kiinteistönomistaja säästää kustannuksissa verrattuna siihen, että korjauksia siirretään, pikaremontteja tehdään ja rakennus saatetaan asianmukaiseen kuntoon vasta viime hetkellä.

”Suunnitelmallisuudella ja oikein ajoitetulla korjaamisella voi tulla jopa kolmanneksen säästöjä korjauskustannuksissa. Ennakoiva kiinteistönpito vastaa myös kestävän kehityksen vaatimuksiin”, Jari Marttinen sanoo.

Kiinteistön kunnon tarkkailu ja rakennuksesta huolehtiminen on taloudellisempaa kuin suuret ja kerralla suoritetut korjaukset. Vuotava putki kannattaa korjata heti eikä odottaa vuodon suurentumista vesivahingoksi. Rakennus kannattaa opetella tuntemaan. Silloin epätavallisen toiminnan huomaa entistä helpommin ja huoltotöihin voi tarttua välittömästi.

Oikea ajoitus tärkeää

Kiinteistön isot korjaukset tulee ajoittaa rakennuksen elinkaaren kannalta sopivaan vaiheeseen. Vesikaton tekninen käyttöikä saattaa olla 30-40 vuotta, putkien ja viemäreiden 40-60 vuotta, lämmityslaitteiden 20-30 vuotta, hissin 20-30 vuotta, julkisivun 30-50 vuotta. Väistämättömiä korjauksia ei kannata siirtää vain sillä perusteella, että laitteet vielä toimivat.

Parhaan taloudellisen tuloksen saa silloin, kun laite vielä toimii mutta kiinteistönomistaja tietää rakenteen olevan teknisen käyttöikänsä loppupäässä. Silloin viimeistään on remontin aika. Kiinteistön hyvässä hoidossa auttavat kuntoarvio, kuntotutkimus, pitkän tähtäimen suunnittelu ja rakennuksen kunnon jatkuva tarkkailu.