Syöpävaaran torjuntaan ei edelleenkään kiinnitetä tarpeeksi paljon huomiota erityisesti pienissä rakennusalan yrityksissä. Syöpävaaralliselle pölylle altistumista koskeva lainsäädännön muutos astui voimaan vuoden 2020 alussa.

Suomessa todetaan vuosittain noin tuhat työperäistä syöpää. Lainsäädännön muutos, jolla pyritään vähentämään syöpävaaralliselle pölylle altistumista työpaikalla, astui voimaan vuoden 2020 alussa.

“Työperäisiä sairauksia aiheuttavat altistumiset kemiallisille ja biologisille tekijöille. Suurimpia ammattitautialtisteita ovat mineraalipölyt, kuten asbestit, kvartsi, talkki ja sementti”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Syöpävaaran torjuntaa kokevan lain voimaantulon jälkeen työsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yli 700 eri työalojen työpaikkaa. Niistä yli 90 prosentissa uuden asetuksen noudattamisessa oli huomauttamista.

Syöpävaaran tiedostaminen hataraa

Rakennusalan työpaikoilla yleinen syöpävaarallinen aine on kvartsipöly, jolle määriteltiin laissa puolitoista vuotta sitten raja-arvot. Raja-arvot kirjattiin lakiin myös kovapuupölyn osalta. Raja-arvot eivät saat ylittyä työpaikoilla.

”Erityisesti pienet rakennusalan yritykset ja rakennuttajatahot eivät ole kovin hyvin tietoisia lainsäädännön muutoksesta. Työpaikoilla ei tiedetä riittävän hyvin esimerkiksi kvartsipölyn raja-arvoa”, arvioi Mikko Koivisto.

Hänen mukaansa riskejä ei ole arvioitu riittävästi eikä tarvittavia suojaustoimenpiteitä ole tehty, jolloin työntekijöitä altistuu syöpävaarallisille pölyille.

”Kysymys ei ole haluttomuudesta noudattaa lakia, vaan pikemminkin tiedon puutteesta”, jatkaa Koivisto.

Työsuojelutarkastuksissa puutteita on havaittu lisäksi muun muassa pölyntorjuntasuunnitelmissa ja henkilönsuojainten tarpeen arvioinnissa.

Kvartsipölyä syntyy rakennustyömailla, kun kiviainesta sisältävää materiaalia käsitellään, esimerkiksi piikataan betonia tai hiotaan, murskataan tai räjäytetään kiveä. Kvartsipölyä syntyy myös rakennusten purkutöissä, kalliota poratessa, hiekkapuhalluksessa ja tasoitustöissä.

Tällä viikolla vietettävällä Pölyntorjuntatalkoot-viestintäkampanjalla lisätään yritysten ja työntekijöiden tietoisuutta pölyvaarasta.

Lue lisää:

Vaarallinen kvartsipöly ei ole työmailla hallinnassa

Asbestipurkutöiden valvontaa yhdenmukaistetaan

Asbesti on yhä pahin kemiallinen tappaja