Puulämmitteinen takka kuuluu edelleen omakotitalossa asuvien toiveisiin. Pienhiukkaspäästöjen vähentäminen on monelle puulämmittäjälle tärkeä asia.

Suomalaisten mielestä takka on tärkeä osa kodin arkea. Suomessa on noin 380 000 sähkölämmitteistä pientaloa, joissa puulämmitystä käytetään talvikuukausina lähes päivittäin täydentävänä lämmönlähteenä.

Taloustutkimuksen tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan 58 prosenttia omakotiasujista ja omakotitalon hankkimista harkitsevista on sitä mieltä, että jokaisessa omakotitalossa pitäisi olla takka. Takan avulla he haluavat pienentää sähkölaskua. Niissä omakotitaloissa, joista tulisija löytyy, takkaa lämmitetään lähes päivittäin loka-huhtikuun aikana.

Tutkimuksessa nousi tulisijan käyttämisen tärkeimmiksi syiksi talvikauden säännöllinen lämmitys, lämmitys huippupakkasten aikana sekä kosteuden poisto ja ilman kierrättäminen. Neljänneksi tärkeimpänä syynä takan käyttämiselle oli tunnelman luominen.

Puulämmitys vähentää merkittävästi sähkökulutusta

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm muistuttaa, että jos sähkölämmitteisten pientalojen puunkäyttö korvattaisiin sähköllä, Suomen sähkönkäyttö lisääntyisi talvikuukausien aikana 775 GWh. Suomalaisten puulämmitys vähentää sähkönkulutusta yhden ydinvoimalayksikön verran.

”Talvikautena tapahtuvalla lähes päivittäisellä puulämmityksellä voidaan vähentää pientalon lämmityssähkön kulutusta jopa 12 500 KWh vuodessa, riippuen talon valmistusvuodesta ja pinta-alasta. Jos sähkölämmitteisissä pientaloissa ei käytettäisi tulisijoja lämmitykseen, tuontisähkön määrää jouduttaisiin lisäämään 41 prosenttia”, Holm totesi Helsingissä helmikuussa järjestetyssä Puulämmityspäivässä.

”Keskimääräisen pientalon sähkökäyttö voisi vähentyä talvikuukausien aikana noin 6 000 KWh, jos sähkölämmitteisessä ja täydentävää puulämmitystä käyttävässä talossa olisi moderni tulisija”, Holm toteaa.

Jos sähkölämmitteisten pientalojen puunkäyttöä tehostettaisiin vaihtamalla niihin nykyaikaiset tulisijat, sähkönkäyttö vähentyisi Holmin arvion mukaan yhteensä 233 GWh nykyisestä talvikuukausien kulutuksesta. Kotimainen sähkötuotannon maksimikapasiteetti nousisi silloin 99 prosentista 101 prosenttiin ja sähkön tuonti vähentyisi 12 prosenttia.

Toiveissa pienhiukkaspäästöjen vähentäminen

Pienhiukkaspäästöjen vähentäminen on monelle puulämmittäjille tärkeä asia. Noin 40 prosenttia tutkimukseen vastaajista haluaisi lisää tietoa pienhiukkaspäästöistä ja toivois saavansa siihen neuvontaa etenkin nuohoojilta.

Neljännes vastaajista olisi valmis käyttämään myös omaa rahaa yli 3 000 euroa pienhiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Lähes joka viides olisi valmis vaihtamaan tulisijan uuteen, jos näin voisi saada lisää säästöä sähkölaskussa.

”Nykyaikaiset takat ovat jopa yli 90 prosenttia puhtaampia käyttää ja parhaimmillaan jopa 40 prosenttia edeltäjiään tehokkaampia. Esimerkiksi kaikkien Contura-takkojen hyötysuhde on tutkitusti A-energialuokkaa, joten puun palamisesta syntyvä lämpöenergia saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön”, Conturan maajohtaja Mikko Varjokorpi kertoo.

Uuden tehokkaan takankin kanssa kannattaa aina polttaa kuivaa puuta, joka on kuivunut sisällä vähintään vuorokauden ennen käyttöä. Suoraan ulkovarastosta kannetun pakastetun puun polttamisessa lämpöhyötysuhde on selvästi huonompi.

Taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa haastateltiin 1388 henkilöä lokakuussa 2018. Haastattelu kohdistettiin omakotiasujille ja omakotitalon ostoa harkitseville. Sähkölämmitteisen pientalon omisti 45 prosenttia tutkimukseen vastanneista ja puu oli pääasiallinen lämmönlähde 20 prosentilla vastanneista.