Vuodenvaihteessa voimaan tullut asetus takkojen energiamerkinnöistä on tuonut takkojen kylkiin kodinkoneliikkeistä tutut energiamerkit. Asetus liittyy EU:n ekosuunnitteludirektiiviin, jolla ohjataan valmistajia parantamaan tuotteittensa energiatehokkuutta.

Takkojen energiatehokkuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin puun palamisessa vapautuva lämpöenergia saadaan otettua hyötykäyttöön. Hyötykäytössä on olennaista, että takan tuottama lämpö ohjautuu huoneisiin, eikä karkaa harakoille savukaasujen mukana.

Takkoihin tullut energiamerkki näyttää samalta kuin kodinkoneista tuttu energiamerkki. Energialuokka ilmaistaan siinä nuolikuviolla ja kirjainasteikolla, joka takoissa on A++ – G.

”Takka käyttää puuta lämmittääkseen niin kuin kodinkone sähköä toimiakseen. Takkojen energiamerkinnät kertovat, miten tehokkaasti takka pystyy hyödyntämään puun sisältämän energian, eli siirtämään sen lämpönä huoneisiin. Jos takan energiatehokkuus on huono, lämpö karkaa savukaasuina ulos harakoille”, kertoo Tulikiven tuotekehityspäällikkö Jari Sutinen.

Energiamerkinnät perustuvat mittaustuloksiin

Takkojen energiamerkit perustuvat mittaustuloksiin. Jokaisesta uudesta takkamallista mitataan tyyppihyväksyntää varten muun muassa hiilimonoksidipäästöt sekä hyötysuhde. Takkavalmistajat laskevat itse energiamerkinnät mittaustuloksista käyttämällä standardoitua laskukaavaa. Energiamerkin laskukaavassa otetaan huomioon useampia takan ominaisuuksia kuin jo aiemmin käytössä olleessa CE-merkissä, mutta ei kuitenkaan pienhiukkaspäästöjä. Niitä valvotaan eri asetuksella.

”Puhdas palaminen edistää kuitenkin takan energiatehokkuutta. Lämpöä syntyy enemmän, kun savukaasut palavat puhtaasti tulipesässä ja takan rakenne on lämpötalouden kannalta oikein suunniteltu. Tämä parantaa hyötysuhdetta ja näkyy takan saamassa energialuokassa, kun saadaan enemmän lämpöä vähemmällä puumäärällä”, Sutinen kertoo.

Valmistajilla on vuoden alusta lähtien velvollisuus julkaista energiamerkit kaikista valmistamistaan takoista. Tulikivi kertoo kaikkien takkojensa kuuluvan energialuokkaan A+ tai A.

Lämmönluovutustehon tarve vaihtelee

Yksi energiamerkistä löytyvä tieto on takan lämmönluovutusteho kilowatteina. Varaavissa takoissa teho on aina pienempi kuin esimerkiksi kiertoilmatakoissa, sillä ne toimivan eri periaatteella. Kun varaavat takat keräävät lämmön takan rakenteisiin ja siitä hitaasti säteilylämpönä huoneisiin, syntyy kiertoilmatakan nopeasti tuotettu lämpö takan kuoren sisältä heti huoneeseen. Teho on nopeasti tuotetussa lämmössä suurempi, mutta se loppuu kun tuli sammuu.

Jari Sutinen kehottaa kiinnittämään huomiota lämmönluovutustehon lisäksi myös takan lämmönvarauskykyyn ja jäähtymisaikaan. Varaava takka luovuttaa parin tunnin lämmityksellä lämpöä yli vuorokauden ajan.

”Nykyaikaisessa passiivitalossa pieni lämmönluovutusteho on hyvä asia. Kun takka luovuttaa lämpöä pitkään ja pienemmällä teholla, kodin lämpötila pysyy tasaisen miellyttävänä. Vanhemmassa talossa, jossa nopean lämmön tarve on suurempi, isommista lämmönluovutustehoista voi olla hetkittäin apua”, Sutinen toteaa.