Kevään pihatalkoot alkavat olla käsillä. Taloyhtiön hallituksen on hyvä etukäteen varmistaa, että talkooväki on asianmukaisesti vakuutettu.

Taloyhtiön hallituksen on hyvä ennen pihatalkoiden järjestämistä varmistaa, että talkoot onnistuvat toivotulla tavalla. Tätä varten talkooväen käytössä on esimerkiksi oltava tarvittavat työvälineet. Hallituksen on myös syytä varmistaa, että talkooväki on asianmukaisesti vakuutettu. Vaikka talkoissa tehdäänkin tyypillisesti kevyitä ja turvalliseksi luokiteltavia töitä, kuten haravointia ja pensaiden siistimistä, voi näissäkin huonolla tuurilla sattua vahinkoja. Sitä varten talkoilijat on hyvä vakuuttaa.

”Vakuutuksia on erilaisia, ja usein puhutaan talkoovakuutuksista. Talkoovakuutus on kuitenkin suppeampi kuin ryhmätapaturmavakuutus. Talkoovakuutukseen liittyy esimerkiksi ikärajoitus, jolloin iäkkäät talkoilijat eivät kuulu sen piiriin”, huomauttaa Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Ryhmätapaturmavakuutus kattaa kaikki taloyhtiössä asuvat ja talkoisiin osallistuvat henkilöt.

Ei liian vaarallisia töitä talkoisiin

Kiinteistöliitto korostaa, että vaaralliset työt on jätettävä ammattilaisten tehtäväksi.

”Talkoissa kannattaa pitäytyä pihatyön perinteisissä tehtävissä, eikä ruveta esimerkiksi kaatamaan puita tai kiivetä katolle. Turhia riskejä kannattaa välttää”, Pynnönen suosittelee.