Talotekniikka koostuu teknisistä järjestelmistä ja laitteista, jotka sisältävät paljon ohjattavuutta ja älykkäitä toimintoja. Taloautomaatiosta puhutaan silloin, kun talon eri järjestelmät ja laitteet kommunikoivat keskenään ja niitä voidaan ohjata keskitetysti.

Kattava taloautomaatio mahdollistaa tehokkaan ja helpon seurannan, valvonnan ja kokonaisuuden optimoinnin. Hallinoitavia järjestelmiä ovat muun muassa lämmitys, ilmanvaihto, sähkölaitteet, vesikalusteet, valaistus, turvalaitteet ja viihdelaitteet. Kun kokonaisuus on hallussa, voi asukas tehokkaasti ja helposti seurata, ohjata, valvoa ja optimoida talon tekniikkaa. Taloautomaatio huolehtii asukkaan puolesta asumismukavuudesta.

Taloautomaatio tuo myös mahdollisuuden ohjata eri toimintoja muuttuneiden olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi lämmitystä voidaan ohjata sähkön hinnan, ulkolämpötilan tai sääennusteen perusteella. Huonelämpötila voidaan laskea poissaolon ajaksi ja nostaa lämmöt etäohjauksella ennen kotiin tuloa. Valaistusta voi ohjata samoin etänä, esimerkiksi kännykän avulla.

Automaatiojärjestelmien merkitys tule tulevaisuudessa kasvamaan, kun sähkömarkkinoiden muuttuessa kotien energiankäytön ohjaaminen halvempien sähköhintojen hyödyntämiseksi tulee tärkeäksi.

Tietoa taloautomaatiosta ja ohjeita pientalon automaatiojärjestelmän hankintaan löytyy Energiatehokas koti-sivustolta: www.energiatehokaskoti.fi/taloautomaatio.

Taloautomaatio pientaloissa

Kattavan taloautomaation käyttö pientaloissa ei vielä ole kovin yleistä, vaikka Suomessa rakennetaan vuosittain noin 6000-7000 uutta pientaloa.

Motiva on yhdessä taloautomaatio- ja pientaloalan toimijoiden sekä ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa käynnistämässä Toimiva taloautomaatio pientalossa -hanketta. Siinä tuotettu kattava verkkoaineisto sekä hankintaohjekortti on tarkoitettu pientalorakentajien ja -korjaajien käyttöön.

Energiatehokas koti -verkkosivuille (www.energiatehokaskoti.fi/taloautomaatio) kootussa materiaalissa löytyy tietoa taloautomaatiosta, sen eduista ja hyödyistä, ohjeita hankintaan sekä esimerkkejä erilaisista pientaloissa toteutetuista taloautomaatiojärjestelmistä.

Toimiva taloautomaatio pientalossa -hankkeen rahoittajina toimivat ympäristöministeriö, Energiavirasto sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset ja organisaatiot taloautomaatioalalta. Mukana ovat olleet ABB Oy, Beckhoff Automation Oy, Oy Danfoss Ab, Rettig Lämpö Oy, Swegon Oy, Inwido Finland Oy, KNX Finland ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Pientaloteollisuus PTT ry ja Talotekniikkateollisuus ry. Hankkeen kokoajana toimi Motiva Oy ja se on osa Motivan koordinoimaa lähes nollaenergiarakentamista edistävää Energiatehokas koti -kokonaisuutta: www.energiatehokaskoti.fi.