Ensi vuoden alusta täysmääräisenä voimaan astuva rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiatasoa. Taloautomaatio voidaan valjastaa vähentämään energiakustannuksia.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että kaikki uudet rakennukset ovat lähes nollaenergiataloja. Yksi direktiivin päätavoitteista on vähentää rakennusten päästöjä älykkään teknologian avulla. Automaatiolla on kyettävä muun muassa seuraamaan kiinteistön energiankulutusta, analysoimaan energiatehokkuutta sekä kommunikoimaan kiinteistön muiden teknisten järjestelmien kanssa.

Säästön kerryttämisen perustana on kiinteistön talotekniikasta kerätty tieto, jonka pohjalta toimintaa voidaan ohjata yhä tehokkaammaksi. Taloautomaatiojärjestelmä tarjoaa lähest rajattomat mittaamismahdollisuudet.

Kun kiinteistön koko lämmitysjärjestelmä liitetään osaksi älykästä taloautomaatiota, on järjestelmän seuraaminen ja hallinta keskitettyä ja rakennuksen elinkaaren aikainen säästöpotentiaali moninkertainen.

”Kerätyn tiedon avulla lämmityksen energiankulutusta voidaan ohjata kohti määriteltyjä tavoitteita”, toteaa tuoteryhmäpäällikkö Saija Nieminen Uponorilta.

Turhat huoltokäynnit vähenevät

Uponorilla on tarjolla säätöjärjestelmä, jolla vesikiertoinen lattialämmitys ja -viilennys voidaan liittää osaksi kiinteistön taloautomaatiojärjestelmää.

”Taloautomaatiojärjestelmän kautta lattialämmitystä ja -viilennystä voidaan seurata etänä keskitetysti. Tarkan ja reaaliaikaisen tiedon avulla järjestelmää voidaan jatkuvasti optimoida ja kehittää”, Nieminen sanoo.

Huoneistoille on mahdollista asettaa esimerkiksi keskitetysti ohjattavia minimi- tai maksimilämpötilarajoja, jolloin asukkaat eivät voi itse muuttaa lämpötiloja yli tai ali ennalta määriteltyjen rajojen. Asumismukavuuden lisäksi näin pystytään varmistamaan kiinteistön energiatehokkuus. Huoltokustannuksetkin pienenevät, kun turhat tarkastuskäynnit jäävät pois.

”Lämmityksen osuus asuinkiinteistöjen kokonaisenergiankulutuksesta on miltei puolet ja asumisen energiankulutuksesta lähes 70 prosenttia. Lämmityksen mahdollisimman tehokas ohjaaminen ja säätäminen on yhä tärkeämmässä roolissa, kun rakennusten energiankulutusta halutaan optimoida.”

Lue lisää:

Taloautomaatiolla kohti älykästä kotia

Taloautomaatiolla hyvää sisäilmaa ja säästöä energiankulutukseen