Taloautomaatio on kovasssa nosteessa. Uuden tekniikan esiinmarssi saattaa villitä luulemaan, että kotiin on hankittava laaja kattaus automaatiota kaikilla herkuilla höystettynä. Sekin on mahdollista, mutta pää kannattaa pitää kylmänä.

Asumisen perustarpeet eivät ole muuttumassa: kotona tarvitaan yhä lämpöä, vettä, ilmastointia, valoa ja lukitusta.

”Ei ole itsetarkoitus luoda mahdollisimman laajaa järjestelmää. Kustannukset saattavat kasvaa turhaan sellaistan toimintojen takia, jotka eivät käytännössä osoittaudu kovin tarpeellisiksi”, muistuttaa pientalojen energiatehokkuuden asiantuntija Sami Seuna Motivasta.

”Osa automaatiojärjestelmistä mahdollistaa laajasti esimerkiksi ilmanvaihdon, lämmityksen, kaihtimien, turvallisuuden tai vaikkapa musiikkijärjestelmän ohjauksen. Osa taas hallinnoi vain yksittäistä osa-aluetta. Jotkut suppeita kokonaisuuksia ohjaavista järjestelmistä on helppo liittää keskustelemaan toisten kanssa, toisten osalta se on vaikeampaa”, sanoo automaatioon ja talotekniikkaan perehtynyt tekninen asiantuntija, DI Riikka Liedes Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:stä.

Kannattaako korjauskohteen automatisointi?

Uudisrakennuksen automatisointi on helppoa, mutta korjausrakentamisessa sen kannattavuutta on tarkasteltava monesta näkökulmasta.

”Automaatiohankinnan rahallinen kannattavuus koostuu energiansäästöstä ja rakennuksen jälleenmyyntiarvon paranemisesta. Siihen vaikuttavat kohteen koko, tekniset ratkaisut ja ennen kaikkea lämmitysmuoto. Tärkein syy remonttikohteen automaatiohankintaan saattaa kuitenkin olla jotain aivan muuta: kohentuva asumismukavuus ja -turvallisuus sekä järjestelmien kätevä hallinta”, Sauna toteaa.

Talon lämmitysmuoto ratkaisee osaltaan, voidaanko lämmityksen etäohjauksella ja säädöillä saavuttaa säästöjä. Säästöä syntyy myös vahinkoja torjumalla.

Näitä eutoja taloautomaatio tuo

 • Sisäilmaston ylläpito
 • Energiansäästö
 • Seurattavuus ja mittaukset
 • Etäohjaus ja -valvonta
 • Hälytykset
 • Turvallisuus

Automaatiolla voidaan ohjata

 • Useita lämmitysmuotoja (mm. hybridilämmitys)
 • Ilmanvaihtoa ja ilmastointia
 • Valaistusta
 • Omaa sähköntuotantoa – sähkön myynti vai oma käyttö
 • Kysyntäjousto – tehohuippujen tasaaminen
 • Automatisoida tilanneohjauksia

Hyvin toteutetulla taloautomaatiolla voidaan seurata

 • Lämpöenergian kulutusta ja tuotantoa
 • Kaukolämmön kulutusta
 • Sähkön kulutusta, tuotantoa ja akuston tilaa
 • Vedenkulutusta
 • Muita mittaustietoja, kuten kosteutta, sisälämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta
 • Talotekniikan toimintaa kokonaisuutena
 • Palo-, vuoto- sekä murtovaroittimien tilaa
 • Turvakameroiden kuvia

Lue lisää älykkäästä kodista ja kotiautomaatiosta TM Rakennusmaailmasta 3/19. Täältä löydät linkkejä kotiautomaatiopalveluja tarjoaviin yrityksiin.