Pientalojen taloautomaatiolle ja erilaisille kodinohjausjärjestelmille ennustetaan huimaa kysynnän kasvua lähivuosina”, sanoo pientalojen energiatehokkuuden asiantuntija Sami Seuna Motivasta.

Tuotevalikoimaa on jo runsaasti ja lisää tulvii markkinoille. Kuluttajien hämmennystä ei suinkaan hälvennä englanninkielisten tuotenimien, teknisten termien ja kirjainlyhenteiden paljous. Hämmennyksestä pääsee yli tiedolla, että ammattilaiset huolehtivat suunnittelusta ja auttavat laitevalinnoissa. Omakotirakentajan pitää osata vain kertoa, mitä ominaisuuksia haluaa taloonsa.

Uuden tekniikan esiinmarssi saattaa villitä luulemaan, että kotiin on hankittava laaja kattaus automaatiota kaikilla herkuilla höystettynä. Sekin on mahdollista, mutta pää kannattaa pitää kylmänä. Asumisen perustarpeet eivät ole muuttumassa: kotona tarvitaan yhä lämpöä, vettä, ilmastointia, valoa, lukitusta.

”Ei ole itsetarkoitus luoda mahdollisimman laajaa järjestelmää. Kustannukset saattavat kasvaa turhaan sellaisten toimintojen takia, jotka eivät käytännössä osoittaudu kovin tarpeellisiksi. Hyvin laajassa järjestelmässä voi olla pitkällä aikavälillä myös enemmän vikaantumismahdollisuuksia kuin karsitummassa versiossa.”

Automaatio tehdään usein sähköurakoinnin yhteydessä. Seuna opastaa miettimään jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa automaatiopuolelle, mitä toimintoja automaatiolta halutaan. Asiaan kannattaa paneutua tärkeimmät edellä eli ensin lämmitys, ilmanvaihto ja esimerkiksi moottoriventtiili sulkemaan poissa ollessa vesi. Sitten voi harkita varauksia, joita voidaan ottaa käyttöön tarvittaessa myöhemmin.

”Erilaisten järjestelmien yhteensovittaminen on kynnyskysymys, esimerkiksi miten hybridilämmityksen osapuolia ohjataan optimaalisesti. Varajärjestelmääkin kannattaa harkita. Aggregaatti hätäsähköä varten sekä akkujärjestelmällä toimiva kiertovesipumppu ja muutama siirreltävä sähköpatteri on hyvä olla varalla, ettei talo pimene ja kylmene pitkän sähkökatkon aikana.”

Selkoa tarjontaan ja tavoitteisiin

”Osa automaatiojärjestelmistä mahdollistaa laajasti esimerkiksi ilmanvaihdon, lämmityksen, kaihtimien, turvallisuuden ja vaikkapa musiikkijärjestelmän ohjauksen. Osa taas hallinnoi vain yksittäistä osa-aluetta. Jotkut suppeita kokonaisuuksia ohjaavista järjestelmistä on helppo liittää keskustelemaan toisten kanssa, toisten osalta se on vaikeampaa”, sanoo automaatioon ja talotekniikkaan perehtynyt tekninen asiantuntija, DI Riikka Liedes Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:stä.

Järjestelmät voidaan ryhmitellä muutaman otsikon alle. Yhdessä ryhmässä ovat monipuoliset eli monia kodin toimintoja ohjaavat kokonaisuudet, esimerkiksi ABB Free @home tai KNX-väylä. Toisessa ryhmässä ovat yksittäiset ja isompaan kokonaisuuteen liitettävät järjestelmät, kuten Ouman + lämmönsäätö. Järjestelmä voi olla myös hajautettu tai sellainen, jossa ylätaso ohjaa muita järjestelmän osia.

Liedes korostaa, että yhtäkään teknistä tuotehankintaa ei kannata tehdä, ennen kuin kokonaisuus on selvillä. On tiedettävä kokonaisuudessaan, mitä talon teknisistä järjestelmistä halutaan liittää automaation piiriin ja millaisia toimintoja automaatiolla halutaan toteuttaa. Se on tärkeää esimerkiksi ilmanvaihtokoneen ja lämpöpumppujen osalta.

Energiansäästö voi olla yksi automaatiolle asetettu tavoite. Automaation tuottama energiansäästö perustuu laitteiden tehokkaampaan ohjaamiseen ja tarpeenmukaisuuteen. Anturit mittaavat tiloissa oleskelua ja järjestelmä pienentää ilmanvaihtoa, laskee lämpötilaa ja sammuttaa valot, kun tilassa ei olla. Energiaa voidaan säästää myös suojaamalla taloa markiiseilla ja viilentämällä kesäisin tiloja automaattisesti yöilmalla.

”Teoriassa valveutunut käyttäjä voisi itse manuaalisesti toteuttaa lähes kaikki samat toiminnot. Harvalla kuitenkaan käyttää asiaan aikaa tai energiaa, ja miksipä käyttää, kun asian voi tehdä automaattisesti.”

Automaation ammattilainen avuksi

”Ammattilaista tarvitaan heti taloautomaation suunnittelun alkuvaiheessa. Hän osaa arvioida yhteensovittamisen edut ja vaatimukset sekä eri ratkaisujen asettamat ehdot sähköille, LVI-laitteille ja tietoverkoille. Myös eri järjestelmien anturointeja voidaan käyttää ristiin, kun toimitaan ennakoiden. Näin vältetään ylimääräiset seiniä ja kattoja koristavat laitekotelot”, sanoo Liedes.

Ammattilaisen palkkaaminen saattaa lisätä omakotirakentajan kustannuksia suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, mutta säästää loppupeleissä, kun ongelmia ei tarvitse ratkoa valmiissa talossa. Jatkossa ammattilaista tarvitaan järjestelmien huoltoon ja ylläpitoon, kuten mahdollisiin ohjelmistopäivityksiin sekä säätöjen ja anturien toimivuuden tarkistuksiin.

”Sähköjen tekijöillä on oltava urakointioikeudet ja sähköpätevyydet asentamiseen. Teletekniikan ja automaation osalta ei ole määritelty samanlaisia lakisääteisiä pätevyyksiä, mutta valveutuneet toimijat pitävät osaamisestaan huolta ja hankkivat vapaaehtoisia pätevyyksiä. Sähköisen talotekniikan toteuttajia kannattaa etsiä Löydä sähkömies -palvelusta (loydasahkomies.fi). Myös Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n talotekniikka-, tele-, automaatio- ja turvapätevyydet auttavat löytämään ammattitaitoisen tekijän (setipro.seti.fi/).”

Kehitys kiitää, pysytkö perässä?

”Nyt hankittuja automaatiojärjestelmiä voi laajentaa tulevaisuudessa myös langattomalla tiedonsiirrolla. Kokonaisen järjestelmän langattomuus ei ole kuitenkaan toimintavarmuuden kannalta järkevää. Kriittisimmät toiminnot kannattaa toteuttaa kaapeloinnilla. Näin ollen myös ennakointia kannattaa tehdä tilavarauksilla ja kaapelointireiteillä ainakin lämmöntuotanto- ja ilmanvaihtolaitteille”, sanoo Liedes.

”Yksittäisten teknologioiden tulevaisuutta on mahdotonta ennustaa. Varmimmin omalle järjestelmälleen voi taata tulevaisuuden luottamalla avoimiin ja standardoituihin teknologioihin. Kannattaa myös vaatia järjestelmästään itselleen talteen mahdollisimman kattava dokumentointi ja uusimmat ohjelmistoversiot. Jos yksittäinen toimija poistuu markkinoilta, muillakin toimijoilla on kyseiseen avoimeen tekniikkaan tietotaito, ja dokumentaation avulla on mahdollista tutustua myös talossa tehtyyn toteutukseen.”

Hyvä suunnittelija ja järjestelmän toteuttaja osaavat varautua mahdollisiin vikatilanteisiin, kuten sähkökatkoihin ja sisäverkko-ongelmiin. Hyvin rakennettu järjestelmä ei pysäytä tai sekoita koko talotekniikan toimivuutta poikkeavissakaan tilanteissa. Liedes opastaa pyytämään järjestelmän toimittajalta selkeät ohjeet, miten järjestelmä käyttäytyy erilaisissa vikatilanteissa ja miten silloin toimitaan.

Tietoturvahaasteet haltuun

Janne Liimatainen käsitteli alan tietoturvahaasteita tietotekniikan gradussaan Avoimen lähdekoodin alustojen sopivuus älykotiin (2017). Varsinkin valmiisiin rakennuksiin kuluttajat toteuttavat älykodin useimmiten erikseen ostettavilla laitteilla (IoT:seen, eli Internet of Things). Ne ovat esimerkiksi hämäräkytkimiä, lamppuja, lämmityslaitteita ja lukkoja, joihin on lisätty mahdollisuus liittyä verkkoon.

Liimatainen toteaa, että käyttäjät haluavat usein älykotiinsa myös etäkäyttömahdollisuuden. Silloin ollaan tavalla tai toisella näkyvissä internetiin, joten turvallisuudesta huolehtiminen on erittäin tärkeää. Kaupalliset tuotteet lähes poikkeuksetta hoitavat etäyhteyden pilvipalvelun kautta, mikä luo huolta sekä pilven turvallisuudesta että käyttäjien tiedon yksityisyydestä. Erilaisia etäyhteystapoja on useita ja niiden turvallisuutta olisi hyvä vertailla.

”Tietoturva on yksi talotekniikan nykypäivän uhkista, mutta asianmukaisesti toimimalla sen riskit ovat pienet. Avoimesti internetissä olevat järjestelmät ovat erityisen suuressa vaarassa, mutta esimerkiksi käyttämällä VPN-yhteyttä (= virtuaalinen erillisverkko) ja segmentoimalla kodin sisäverkkoa turvallisesti, voidaan tehdä hyvin turvallisia ratkaisuja”, toteaa puolestaan Liedes.

Asiaan voi halutessaan tutustua syvemmin Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen nettisivuilla. Liedes opastaa, että järjestelmän toteuttajalta voi myös tiedustella, onko kaikki ST-kortiston tietoturvaohjeissa mainitut asiat huomioitu (ST 710.02 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien tietoturva).

Kannattaako korjauskohteen automatisointi?

Uudisrakennuksen automatisointi on helppoa, mutta korjausrakentamisessa sen kannattavuutta on tarkasteltava monesta näkökulmasta.

”Automaatiohankinnan rahallinen kannattavuus koostuu energiansäästöstä ja rakennuksen jälleenmyyntiarvon paranemisesta. Siihen vaikuttavat kohteen koko, tekniset ratkaisut ja ennen kaikkea lämmitysmuoto. Tärkein syy remonttikohteen automaatiohankintaan saattaa kuitenkin olla jotain aivan muuta: kohentuva asumismukavuus ja -turvallisuus sekä järjestelmien kätevä hallinta”, Seuna toteaa.

Talon lämmitysmuoto ratkaisee osaltaan, voidaanko lämmityksen etäohjauksella ja säädöillä saavuttaa säästöjä. Motivan Sähkölämmityksen tehostamisohjelma Elvarin (2009–2015) tuloksista selviää, että lämmitystehon poissaolopudotus säästää vuotuisesti noin 20 prosenttia sähköä, jos perhe on poissa päivisin.

Liedeksen mukaan taloautomaatio sopii korjausrakentamiseen yhtä lailla kuin uudiskohteisiinkin, toteutustapa riippuu remontin suuruudesta. Laajassa peruskorjauksessa ratkaisut ovat lähellä uudiskohteiden ratkaisuja. Pienemmissä remonteissa ratkaisuja joudutaan räätälöimään enemmän esimerkiksi sen mukaan, voidaanko olemassa olevia LVI-laitteita yhdistää automaatioon ja kuinka paljon kaapelireittejä halutaan jyrsiä seinärakenteisiin.

”Korjausrakentamisessa kannattaa muistaa, että älykkäiden sähköisten taloteknisten ratkaisujen pohjalla ovat aina nykyaikaiset ja turvalliset sähköjärjestelmät. Sähköjärjestelmälle kannattaa ensin tehdä kuntotutkimus ja tarpeen mukaan saneerata ne vastaamaan nykyisin tehtävää tasoa”, Liedes korostaa.

Säästöä syntyy myös vahinkoja torjumalla. Seuna suosittelee siirtämään omakotitalon lämpötila- ja kosteusmittauksien tiedonkeruuta automatiikalle.

”Lämpötila- ja kosteusanturien asennus rakenteisiin on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. Taloautomatiikka suo erinomaisen tilaisuuden seurata ja koota historiatietoa ylä- ja alapohjan rakenteiden lämpötila/kosteuslukemista. Rakenneanturit on helppo asentaa uudisrakennusvaiheessa, peruskorjauskohteeseen ne on porattava rakenteisiin erikseen ja anturijohtojen asennus on yleensä työläämpää. Pitkän aikavälin dokumentaatio on arvokas paperi myös taloa myytäessä.”

Hälyjärjestelmän hankintaneuvot

”Kodinohjausjärjestelmän tuotteiden ja toiminnallisuuden on vastattava standardin vaatimuksia, silloin järjestelmä on sopiva. Usein kotiautomaation läsnäoloilmaisimien ominaisuudet eivät kuitenkaan ole lähelläkään sitä, mitä murtoilmaisujärjestelmien liiketunnistimet. Kotiautomaatiossa ei ole usein myöskään huomioitu sähkökatkoksia eli järjestelmään ei ole esimerkiksi liitetty akustoa”, sanoo Veijo Kauppi STUL:ista.

Kauppi suosittelee tekemään tilavaraukset ja kaapelointireitit valmiiksi, vaikka uudisrakennukseen ei heti asennettaisikaan murtoilmaisujärjestelmää. Kaapelointireitit oville ja liiketunnistimille helpottavat asennusta tulevaisuudessa.

”Turvalaiteasennukset kannattaa suosiolla jättää ammattilaisen tehtäväksi, vaikka esimerkiksi älylukon asennuksen voi periaatteessa tehdä itsekin. Näin varmistetaan laadukas asennus ja järjestelmän luotettava toiminta. Lukitus- ja murtoilmaisujärjestelmien asennusliikkeellä on oltava turvallisuusalan elinkeinolupa ja asentajalla turvasuojaajakortti. Elinkeinoluvan haltijat voi tarkistaa Poliisin verkkosivuilta”, sanoo Kimmo Arenius Turva-alan yrittäjät ry:stä.

Mikä ihmeen KNX?

Taloautomaatiotarjontaa selaava ei voi välttyä kirjaimilta KNX. Maailmanlaajuisesti noin 480 yritystä valmistaa avoimen KNX-standardin mukaan laitteita, jotka palvelevat talotekniikkakokonaisuutta. KNX:n etuna on järjestelmän muunneltavuus ja laajennettavuus eri valmistajien tuotteilla, sillä avoimen standardin ansiosta laitteet ovat valmistajasta riippumatta yhteensopivia.

”Avoimuus koskee myös KNX-asiantuntijoita (suunnittelu, rakentaminen, huolto) eli he eivät ole sitoutuneita vain yhden laitetoimittajan rajoitettuun järjestelmään. Vuonna 2020 KNX täyttää kolmekymmentä vuotta, joten sen toimivuudesta on pitkä kokemus”, kertoo KNX Finland ry:n toiminnanjohtaja Alexandre Zaitsev.

Sepän automatisoitu kivitalo

Harri Seppä perheineen asuu yksikerroksisessa 188 neliön Lammin kivitalossa, jonka lämmitysmuotona on maalämpö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Taloautomaation hankkiminen oli Sepälle selvää jo ennen rakennushankkeen aloittamista.

”Tutustuin vaihtoehtoihin ensin netistä, ja messuilla bongasin ABB free@home -pisteen. Halusin käyttäjäystävällisen järjestelmän, jonka toimintaan voin vaikuttaa helposti itse.”

Suunnittelun aluksi Seppä otti yhteyttä sähköurakoitsijaan. Mukaan valikoitui ammattilainen, joka perehtyi ABB free@home -tuotteeseen tunnollisesti. Yhteistyö ABB:n nopeasti reagoivan tuotetuen kanssa toimi ja toimii edelleen moitteettomasti.

”Järjestelmä oli mielestäni kätevä jo rakennusvaiheessa. Esimerkiksi valokytkimien asennushetkellä ei tarvinnut miettiä, mitä valoa mikäkin kytkin ohjaa. Kytkimet saa milloin tahansa helposti linkitettyä halutun valon kanssa. Rakennusvaiheessa ei ollut tarpeen tehdä lainkaan tähän liittyviä muutostöitä, mikä on hyvä asia kivitalossa.”

Talon valaistus haluttiin monipuolisesti säädettäväksi. Ulkovalot ohjautuvat Astro-toimisesti eli auringon nousu- ja laskuaikojen mukaan. Sisätiloissa yövalot on säädetty 30 % himmeyteen päivätasoon verrattuna, jotta lapset eivät valpastu kirkkaissa valoissa öisellä vessakäynnillä. Auton lämmityslaite ja autokatoksen valotoiminnot ovat myös ohjattavissa.

”Turvajärjestelmänä toimii erillinen murtohälytyspalvelu, mutta sekin on tarvittaessa liitettävissä ABB free@home -järjestelmän piiriin erillisenä järjestelmänä. Rakennusvaiheessa tehtiin myös varauskaapelointeja, joihin voi liittää toimintoja myöhemmin. Tällä hetkellä lämmönohjaus, valaistus ja pistorasioiden ohjaus ovat riittäviä perheellemme.”

Seppä on erityisen tyytyväinen ominaisuuteen, jonka avulla järjestelmä simuloi automaattisesti viimeaikaisia valotoimintoja. Asunto näyttää asutulta lomamatkojen aikana.

”Asuntoa on myös helppo seurata sovelluksen avulla vaikka toisella puolella maapalloa. Seurasin kovien pakkasten aikaan asuntoani reissussa. Oli hyvä todeta, että lämmitys toimi ja kaikki oli hyvin.”

Säädöt Seppä tekee omalla iPadillaan, jossa on ABB free@home -sovellus. Kännykän kanssakin pystyy sovellusta käyttämään, mutta asennukset eivät toimi kännykästä. Myös tietokoneella pääsee käsiksi sovellukseen, lisäksi ABB:n oma käyttöpaneeli on kiinteästi seinässä.

Linkkejä taloautomaatioon löydät sivuiltamme: www.rakennusmaailma.fi

Taloautomatiikan hankkijan muistilista

Ennen hankintaa

Mieti, mitä haluat ohjata automaation avulla. Huomioi tulevaisuuden laajennustarpeet.

Korjauskohteessa kartoitetaan ensin olemassa olevat järjestelmät ja niiden ohjattavuus.

Hahmotelkaa toimintakuvaus talon järjestelmistä automaatiosta päävastuun ottaneen suunnittelijan kanssa. Se on hyvä pohja järjestelmän suunnitteluun ja kustannusarvion tekemiseen.

Ota yhteyttä järjestelmä- ja laitetoimittajiin. Kysele järjestelmien eduista ja hyödyistä. Esittele toimintakuvaus ja kerro talostasi, pyydä järjestelmätoimittajilta ehdotuksia ja huomioita.

Suunnittelu

Kokonaisvastuun ottanut suunnittelija huolehtii hankintavaiheen tullen eri järjestelmien yhteensopivuudesta ja yhteensovittamisessa tarvittavien tietojen siirtämisestä eri laite- ja järjestelmätoimittajien käyttöön.

Suunnittelija on tärkeä myös rakennusvaiheessa, kun järjestelmiä ja laitteita asennetaan, testataan ja säädetään.

Hankinta

Tehty toimintakuvaus auttaa myös tarjousten pyytämisessä. Kuvaukseen on hyvä pyytää dokumentaatio etenkin taloautomaatiojärjestelmien tiedonsiirrosta ja järjestelmien toivotusta integroinnista.

Huomioi tehdyt suunnitelmat laitehankintojen yhteydessä. Jos alkuperäisistä laitevalinnoista poiketaan, muutokset on käytävä läpi suunnittelijan kanssa.

Varmista tuotteiden ylläpito ja huolto, kysy toimittajien tarjoamista huolto- ja ylläpitosopimuksista. Varmista takuuehdot ja teknisen tuen mahdollisuudet.

Valitse urakoitsija huolella, automaatio vaatii yleensä erityisosaamista.

Asennus

Varmista, että hankintasopimukseen sisältyy käyttöönottovaiheen testaus ja säätäminen. Pyydä kaikki asiakirjat, tarvittavat tietokannat, käytönopastus, dokumentointi ja käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Käyttö

Huolehdi järjestelmän ennakoivasta huollosta ja laitteiden ylläpidosta. Säilytä kaikki automaatiota koskeva dokumentaatio.

Huolto

Muista asiakirjojen säännöllinen varmuuskopiointi. Jos haluat lisä- tai muutostöitä järjestelmään, pyydä apua suunnittelijoilta tai järjestelmätoimittajilta.

Lisätietoja: www.energiatehokaskoti.fi/taloautomaatio