Puskaan piiloutuvat ja huonokuntoiset osoitenumerot aiheuttavat turhaa etsimistä kaikille perille pyrkiville. Kun tarvitaan ambulanssia tai paloautoa, jokainen hukattu minuutti on liikaa. 

”Taksit, pelastuslaitos, vierailijat ja asukkaat antoivat palautetta, että taloyhtiön osoitteiden löytäminen on hankalaa. Alueopastetaulujen puuttuessa alue ei hahmottunut eikä numerointikaan avautunut kävijöille”, sanoo vuosi sitten Euran kunnan Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston isännöitsijäksi tullut Paavo Hentilä.

Palaute oli painokasta. Heintilä päätti hoitaa alueopasteet kuntoon heti uuteen tehtävään saavuttuaan.

Uusista opasteista on tullut runsaasti kiitosta kaikilta tahoilta. Turvallisuus koheni ja nyt alueella on helppo suunnistaa eksymättä.

”Pidän erittäin tärkeänä, että talojen numerointi ja alueopasteet saatetaan kuntoon kaikkialla. Siitä hyötyvät aivan kaikki kohteessa vierailevat ihmiset sekä esimerkiksi sähkö-, LVI- ja korjaustöitä tekevät ammattilaiset, eivät siis vain pelastuslaitoksen kiireisissä tehtävissä toimivat henkilöt.

Opastetaulujen kysyntä kasvussa

”Taloyhtiön opastetaulujen ja numeroinnin tilanne on kokemuksemme mukaan yleensä isännöitsijän aktiivisuudesta kiinni”, vahvistaa myös Suomen Turvakauppa Oy:n toimitusjohtaja Jani Rämänen. Yritys on alalla iso toimija, jolla on yli 2000 vähittäiskauppa- ja yritysasiakasta, joten opastetaulujen ja numerokylttien kysyntätilanne on tiedossa.

Rämäsen mukaan varsin vastuulliset isojen yhtiöiden isännöitsijät tiedostavat jo asian tärkeyden. Alueopasteiden kysyntä onkin hienoisesti kasvanut.

Myös kiinteistönhuoltoyritykset ovat asiassa aktiivisia, sillä he saavat suoraa palautetta asukkailta sekä lukuisilta taloyhtiössä erilaisissa korjaus- ja muissa tehtävissä liikkuvilta kävijöiltä.

Pieni kustannus, iso hyöty

Rämänen korostaa riittävien, oikein sijoitettujen ja ammattimaisesti toteutettujen alueopasteiden ja osoitenumeroiden merkitystä. Usein ne koetaan vain kiinteistönhuollon kustannuksiksi, mutta kustannus on pieni verrattuna moninkertaisiin hyötyihin.

”Alueopastetaulujen myydyin koko 800 x 600 mm maksaa alveineen alle 300 euroa ja koko 800 x 1000 mm viitisen kymppiä enemmän. Kylttien materiaalit ovat säänkestäviä ja korroosiosuojattuja, joka 3 mm:n raaka-alumiinia eli liikennemerkkialumiinia, jota suositellaan pylväskiinnityksiin, tai kerros- eli komposiittialumiinia, jota suosistellaan seinäkiinnityksiin.”

Hinta sisältää tunnin kestoisen aineiston valmistelutyön suunnittelijan tekemänä.

Myös omakotiasujien olisi hyvä silmäillä talonumerokilpensä ajan tasalle, sillä korjattavaa riittää monessa tapauksessa. Asiallinen talonumerokilpi näkyy myös pimeään aikaan. Toimiva materiaali on heijastava valkoinen kalvo ja mustat numerot tai kirjaimet. Myös ledillä valaistuja kohokirjaimia ja perinteisiä valokuutioita ja -palloja on tarjolla.

Lue lisää talonumeroinnista TM Rakennusmaailman artikkelista lehdessä 8/18.

Numeroi näin

1 Tarkista oman kohteesi osoitenumeron riittävä koko. Valkopohjaisella kilvellä tulee olla krokeutta vähintään 15 cm ja mustilla numeroilla vähintään 10 cm, jotta ne ovat havaittavissa myös ajon aikana ja pimeässä. Haja-asutusalueella numeron korkeutta ja kokoa määrittelee se, ajetaanko rakennuksen ohi vauhtia 60 km/h vai 80 km/h.

2 Kiinnitä osoitenumerokilpi tai selkeät sekä asianmukaisesti pimeässä näkyvät/valaistut kohonumerot rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin, postilaatikkoon, aitaan tai vastaavaan rakenteeseen.

3 Käytettäessä erillistä pylvästä suositellaan numerokilpi sijoitettavaksi noin 150 cm:n korkeuteen.

4 Numerokilven tulee olla luettavissa kadulta tai tieltä katsottuna.

5 Jos rakennus sijaitsee katujen risteyksessä, osoitenumeroinnin pitää näkyä selvästi molemmille kaduille.

6 Tarkista, ettei osoitenumero jää kasvillisuuden tai lumipenkan kätköihin.

7 Jos rakennuksen etäisyys osoitetiestä on yli 40 metriä, kilpi sijoitetaan tien päähän porttiin, aitaan, pylvääseen tai vastaavaan rakenteeseen.

8 Rakennuspaikkojen osoitenumerokilpien pystyttämiseen maantien varteen tarvitaan tiehallinnon lupa.