Asuntorakentaminen kirittää myös lvi-alaa. LVI-Tekniset Urakoitsijat arvioi kohteita ja töitä riittävän myös vuonna 2018, mutta alan kannattavuutta pitäisi saada paremmaksi.

LVI-Tekniset Urakoitsijat ry uskoo hyvän taloteknisen kaupan jatkuvan myös vuodenvaihteen jälkeen. Uudisrakentaminen on vauhdissa, ja myös korjauspuolella on kysyntää, kun rakennukset kaipaavat uudistuksia taloteknisiin laitteisiin kuten lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen. Lisäksi esimerkiksi taloyhtiöt kyselevät huoltopalveluita.

Yhdistyksen tekemän suhdannekyselyn mukaan urakoitsijat näkevät alan tulevaisuuden valoisana. Yli puolet vastaajista uskoo uudis- ja korjausrakentamisen pysyvän hyvällä tasolla tai jopa kasvavan. Tilanteeseen ei odoteta muutosta ensi kevääseen mennessä. Töitä ja tekemistä pitäisi riittää.

”Lvi-urakoitsijat uskovat maamme talouden kasvavan maltillisesti ja rakentamisen volyymin pysyvän hyvällä tasolla myös pidemmällä ja yli vuoden kestävällä aikajänteellä”, LVI-Tekniset Urakoitsijat ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälä kertoo.

Korjausrakentaminen lisääntyy

Uudisrakentaminen käy hyvin tällä hetkellä pitkän hiljaisen ajanjakson jälkeen. Siitä huolimatta korjausrakentaminen tuo lvi-yrityksille selkeästi uudispuolta isomman osan liikevaihdosta. Korjausrakentaminen kasvaa ja tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän osaamista mm. putkiremonteissa ja ilmanvaihdon asennuksissa.

”Asuntojen tuotanto ja korjaukset keskittyvät yhä enemmän suurille kaupunkiseuduille. Tämä kasvattaa alueellisia eroja”, Jari Syrjälä sanoo.

Tilauskanta on kasvanut puolella kyselyyn osallistuneista yrityksistä. Keskimääräinen tilauskanta on neljän kuukauden mittainen. Kevään töihin yritykset valmistautuvat lisäämällä henkilökunnan määrää viidellä prosentilla. Yritysten kannattavuutta tulisi saada nostettua. Vastanneista 58 prosenttia kertoi kannattavuuden olevan tyydyttävää ja 18 prosenttia heikkoa.

Aluerakennushankkeita odotellaan

Lvi-ala odottaa uusien aluerakennushankkeiden käynnistymistä. Osa hankkeista on jo käynnistynyt mm. kaupunki- ja maakuntakeskuksiin, osaa vielä odotellaan. Talotekniset työt ovat tulossa suunnitteluvaiheeseen aluerakentamiskohteissa. Talotekniikka seuraa rakentamista pienellä viiveellä, rakentaminen jo aloitetaan ja talotekniset työt tuleva sen jälkeen.

LVI-Tekniset Urakoitsijat on toimiala- ja työnantajajärjestö. Se teki lokakuussa suhdannekyselyn lvi-asennuksista. Kyselyyn vastasi 78 jäsenyritystä, ja vastausprosentti oli 27. Yhdistys kertoo lvi-asennusten arvon olevan noin 3.5 miljardia euroa ja ala työllistää 14 000 henkilöä. LVI-Tekniset Urakoitsijat on osa Rakennusteollisuus RT:tä ja Elinkeinoelämän Keskusliittoa.